อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
ผู้สนับสนุนหลัก
Digitalization Journey for Finance and Accounting Operations

Digitalization Journey for Finance and Accounting Operations

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมQUNIE Webinar “Digitalization Journey for Finance & Accounting Operations” on January 20th, 2022.

“Digitalization” has always been one of the main topics that competitive companies paid attention to with the intention to increase efficiency, reduce time and complexity in their operations. However, the outbreak of COVID-19 has emphasized its importance and accelerated the digitalization journey across departments, especially for Finance & Accounting. The changes of circumstances including working remotely while maintaining good governance in the increasingly regulated environment became the challenges in Finance & Accounting departments for many companies.

Without the good understanding of digitalization transformation and appropriate management direction, utilizing new technology in Finance & Accounting process can be difficult and lead to even more complex operations and problems. It takes not only the efforts to introduce new technology to the organization, but also requires market expertise and guidance for a proper system and vendor selection that bring successful digitalization.

QUNIE in Thailand, with a lot of business process improvement project experiences, will discuss the practical approaches to digitalization for Finance & Accounting operations including the relevant tools and technology. You will be learned about the success and obstacles of the transforming journey from the real case studies in Thailand.

Title : “Digitalization Journey for Finance & Accounting Operations”

Audience : Thai executive and management in Thailand

• Thai CEO and CFO

• Thai Managers in Finance and Accounting and IT

Date & Time : January 20th, 2022 (Thursday) 9.30 – 11:30 (Thai standard time)

Fee : Free of charge

Venue : Online Webinar in Microsoft Team

                  The URL will be sent to the registered email one day before the date.

Capacity : 50 persons (registration on first come, first served basis)

Agenda : 1. The digitalization trend at global and Thai corporates

               2. Digitalization journey in F&A operations

               3. Digitalization solutions and case studies

• Robotic Process Automation (RPA)

• Electronic Workflow

• E-tax invoice and e-receipt

• E-withholding tax

                    *1 This seminar will be conducted in Thai language.

                    *2 The agenda is subject to change without any prior notice.

Speakers : - K.Chamnan Posuwan, Senior Manager, QUNIE in Thailand

                  - Representatives of the following partners

                    - New Computer Technology Consulting

                    - Innoviz Solutions

                    - ISS Consulting

Seminar Information : https://www.qunie.com/seminar/2022012001/

Registration : https://forms.gle/DjuYpdu8jsGkbU4B6

Inquiry : 1) In English

                Mr. Itsuo Watanabe

    E-mail: watanabei@qunie.com  Phone: +66 64 935 4391

              2) In Thai

                K. Sahapoom Panprom

                E-mail: panproms@qunie.com  Phone: +66 814 25 9197

About QUNIE Corporation :https://www.qunie.com/en

About New Computer Technology Consulting : https://nctthai.com

About Innoviz Solutions : https://www.innovizsolutions.com

About ISS Consulting : https://www.issconsulting.co.thตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 2022 09:30 - 11:30 น. MS Teams (The link will be provided once registered)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: QUNIE Thailand
 • ชื่อผู้ติดต่อ: Sahapoom Panprom
 • เบอร์มือถือ: 081 425-9197
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: panproms@qunie.com
 • เว็บไซต์: https://www.qunie.com/seminar/2022012001/
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha