การบริหารหารลดต้นทุนของงานจัดซื้อ เพื่อปรับตัวหลังโควิดหลังโควิด-19 และ Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียด การบริหารหารลดต้นทุนของงานจัดซื้อ เพื่อปรับตัวหลังโควิดหลังโควิด-19 และ Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ จ.ราชบุรี

การบริหารหารลดต้นทุนของงานจัดซื้อ เพื่อปรับตัวหลังโควิดหลังโควิด-19 และ Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล


ข้อมูลอื่นๆวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ จ.ราชบุรี

การบริหารหารลดต้นทุนของงานจัดซื้อ เพื่อปรับตัวหลังโควิดหลังโควิด-19 และ Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2022 08:00 - 16:30 น. โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ จ.ราชบุรี

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2202-0024
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 546
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
 • คำค้นหา: จัดซื้อ สัมมนาฟรี

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัธนะ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: ศิวพร
 • เบอร์มือถือ: 061 269-2266
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: info.dddseminar@gmail.com
 • เว็บไซต์: -
 • LINE Id: @410snqkw

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ