เสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2022
The Art for Convincing : ศิลปะการโน้มน้าวใจ

The Art for Convincing : ศิลปะการโน้มน้าวใจ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมThe Art for Convincing
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการโน้มน้าวใจ
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ และศิลปะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ"

       

      เคล็ดลับ! การโน้มน้าวใจให้สำเร็จ ด้วยศิลปะและเทคนิคการนำเสนอ ทั้งผ่านการรับรู้และเข้าใจมุมมองต่าง ๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับ เข้าใจสไตล์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์การนำเสนอ เพื่อการโน้มน้าวใจที่นำไปสู่ทุก ๆ ความสำเร็จ


Key Contents

       ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์การสื่อสารผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่าง ๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการควบคุมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสไตส์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์สำหรับการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และการจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

♟ หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ

       กระบวนการโน้มน้าวใจอาจจะไม่ใช่เพียงผู้พูดได้พูดในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารแต่มีความจำเป็นต้องฝึกทักษะการฟังเพื่อเห็นความต้องการของผู้ฟังแล้วนำมาสร้างจุดสมดุลระหว่างกัน

♟ กระบวนการโน้มน้าวในการนำเสนอด้วยหลัก 5 Cannons

       ห้าขั้นตอนคลาสสิคที่สามารถทำให้เราเตรียมเนื้อหาและวิธีการในการโน้มน้าวใจได้อย่างมีระบบ

♟ กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอเพื่อการโน้มน้าวใจ

       เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้คนโน้มน้าวใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ เชื่อมโยงจากทฤษฎีและวิถีชีวิตสู่การปฏิบัติได้จริง

♟ เทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์อันดีเพื่อนำไปสู่การโน้มน้าวใจ

       ในทุกการสื่อสารความสัมพันธ์ถือเป็นรากฐานที่สำคัญ บางครั้งการโน้มน้าวใจจึงจำเป็นต้องการศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเสียก่อน


Key Benefits

· ได้รับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน

· เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

· เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน

· เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสารอย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ

· สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและจูงใจคนให้เกิดประโยชน์ ต่องานได้อย่างเต็มที่ข้อมูลอื่นๆ      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานทุกตำเเหน่งในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าทีม พนักงานขาย นักการตลาด วิศวกร ฝ่ายบุคคล และผู้ที่สนใจ

      สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป


วิทยากร

ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

- อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และวิทยากรผู้สอนการแสดงกันตนา แคสติ้งเซ็นเตอร์

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง การนำเสนอ วาทวิทยา การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 9 มี.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. @ Zoom : Video Conferencing

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: https://www.sbdc.co.th/
  • Line Id: @strategiccenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha