ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2022
หลักสูตร Leaflet by Examples

หลักสูตร Leaflet by Examples

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์และนำเสนอข้อมูล

2. เพื่อพัฒนาแนวคิดการสร้างเว็บแผนที่ออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย/หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลที่สนใจต้องการเรียนรู้และเสริมทักษะการพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน ตลอดจน ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์และนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ความรู้พื้นฐาน

1. มีความตั้งใจและอยากเรียนรู้

2. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี

3. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ (Web Site)

4. มีความรู้พื้นฐานในภาษาโปรแกรม HTML, JavaScript และ CSS เบื้องต้น

เนื้อหาหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม

• เริ่มต้นใช้งาน PostgreSQL/PostGIS

• สร้างเว็บแอปพลิเคชันแผนที่ออนไลน์ด้วย Leaflet

• การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และการเรียก OGC Web Service แสดงร่วมกับแผนที่ฐาน

• การรับ/ส่งข้อมูลในรูปแบบ GeoJSON จากฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

• การเรียกใช้งาน Bootstrap สำหรับการสร้าง BI

• ตัวอย่างการใช้งาน Geoprocessing ด้วย Turj.jsตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 30 ส.ค. 2022 - พุธที่ 31 ส.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. อาคารมหาธรรมราชา ตึก B ชั้น 3 ห้อง TB 307 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท แมพพิเดีย จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ชานนท์ กิจจารักษ์
  • เบอร์มือถือ: 091 839-0921
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 093 036 3366
  • อีเมลล์: chanon.kjr@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://mapedia.co.th/#/leaflet
  • Line Id: aon2222222

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ