ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2022
Online Training : การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ

Online Training : การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล :

องค์กร 1 องค์กรนั้นประกอบด้วยบุคลากรที่ล้วนเต็มไปด้วยความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านนิสัยใจคอ บุคลิกภาพความเชื่อประสบการณ์รวมถึงความแตกต่างในด้านภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กรดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องงแปลกที่บางครั้งความแตกต่างเหล่านี้มักจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกิดบรรยากาศที่เป็นพิษ (Toxic) ในองค์กรและตามมาด้วยการสูญเสียทั้งเวลาค่าใช้จ่ายหรือบางครั้งต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปอย่างน่าเสียดาย

จะดีกว่าไหมถ้าองค์กรสามารถเรียนรู้และหาประโยชน์จากความแตกต่างเพื่อก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรมีการแบ่งปันองค์ความรู้ข้ามฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจากความแตกต่าง

2. สามารถเข้าใจหลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน

3. เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงาน)

4. การประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ

5. เกิดความเข้าใจในตนเอง-ผู้อื่นเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างทั้งพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

· กิจกรรม Diversity แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ

· “Jo-Hari Windows” หน้าต่างปฏิสัมพันธ์

· workshop “DISC” รู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่น

§ เทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหาร 360 องศา

· การผสานความรู้และทักษะที่แตกต่างหลากหลายเพื่อมองเห็นมุมมองใหม่ๆ (Knowledge Sharing)

· Workshop เพื่อให้เห็นความสำคัญของทุกหน่วยงานต้องมีการวางแผนและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ (Accountibility)

· การใช้ข้อมูลเพื่อหาคำตอบและแก้ปัญหา

· กิจกรรม “นักสืบจำเป็น” แบ่งปันข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นรอบด้านเพื่อตัดสินใจ (Dicision Making)

· workshop “NASA” จำลองสถานการณ์การเอาชีวิตรอดของนักบินอวกาศเรียนรู้หลักการผสานพลังความคิดให้เกิดประสิทธิภาพ (Synergy)

· recap กิจกรรมและสรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 29 ส.ค. 2022 13:00 - 16:00 น. Onilne

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2208-0051
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 88
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha