พฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2022
หลักสูตร Service Excellence with E Q อบรม 5 ต.ค.2565

หลักสูตร Service Excellence with E Q อบรม 5 ต.ค.2565

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการสร้างความประทับใจของพนักงานให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้าหรือให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ในการมาติดต่อแต่ละครั้ง เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น เสน่ห์ หรือความสำคัญต่อการรับรู้ว่าองค์กรหรือธุรกิจนั้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนการปรับทัศนคติ การสร้างกำลังใจ ตลอดจนทักษะการบริการ การสนทนา การแนะนำสินค้า การวางตัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความเกิดความเหมาะสมและที่สำคัญจะต้องการเกิดความ ประทับใจไม่รู้ลืม ของลูกค้า

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความเป็นตัวแทนที่ดีของบริษัทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้า

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ EQ และ IQ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการทั้งภายนอกและภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเองและเสริมประสิทธิภาพของตนเองให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยาย

1.กิจกรรม Work shop

- พนักงานในดวงใจลูกค้าต้องเป็นอย่างไร

2.มุมมองพนักงานที่มีต่อลูกค้า

3.มุมมองที่ลูกค้ามีต่อพนักงาน

4.การบริการนั้นสำคัญไฉน

5.พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า

6.กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่ 1

- ฝึกการปฏิบัติจากทักษะของพนักงานพร้อมคำแนะนำของผู้เข้าอบรมและวิทยากร

7.ขั้นตอนการบริการอย่างมืออาชีพ

- ก่อนการบริการ

- ขณะการบริการ

- หลังการบริการ

8.การวางตัวในขณะการบริการเพื่อความเหมาะสมกับลูกค้า

- การทักทาย ต้อนรับ

- กิริยาท่าทางการวางตัว

- การพูดและการสนทนา

- การพาลูกค้าชมสินค้าตัวอย่าง

- การสอบถามความเห็นลูกค้า

9.กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่ 2

- ฝึกปฏิบัติทักษะพนักงานจากสิ่งที่วิทยากรได้แนะนำไปพร้อมการเสนอแนะความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมและวิทยากรจากการแสดงบทบาทสมมติของผู้เข้าอบรม

10.บุคลิกภาพภายใน

- ทัศนคติ แนวคิด

- การพัฒนาอีคิว (EQ)

11.กระบวนการสร้างสรรค์การบริการแบบมืออาชีพ

12.การพัฒนามุมมองความคิดของนักบริการ

13.การสร้างเสน่ห์แห่งความจดจำของพนักงานที่มีต่อลูกค้า

14.สิ่งที่จะพัฒนาตนเองเพื่อการยกระดับการบริการให้แก่ลูกค้า

15.สรุป คำถาม และ คำตอบ


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 5 ต.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2209-0013
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 62
 • หมวดหมู่: การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ
 • คำค้นหา: อบรมสัมนา,ฝึกทักษะการคิด

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3152
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
 • Line Id: @761mvkmp

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha