อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
หลักสูตร Microsoft Access Intermediate

หลักสูตร Microsoft Access Intermediate

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมคุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Access ในขั้นกลาง เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งาน Access ให้สามารถทำงานได้ลึกกว่าการใช้งานแบบทั่วไป โดยเรียนรู้เทคนิคของการใช้งานในส่วนต่างๆ ของ Access ซึ่งหลักจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะมีความเข้าใจในการใช้งาน Access อย่างดีทีเดียว


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน MS.Access มาแล้ว


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ราคา 7,000.00 บาท

สมัครพร้อมกับหลักสูตร Microsoft Access Basic ลด 10%

สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5% เหลือคนละ 6,650 บาท

สมัครพร้อมกัน 3คน ลด 10% เหลือคนละ 6,300 บาท

สมัครพร้อมกัน 4คนขึ้นไป ลด 15% เหลือคนละ 5,900 บาท

สมัครอบรมในนามบุคคล ลดพิเศษ 10% เหลือ 6,300 บาท


ข้อมูลอื่นๆการออกแบบ Database และ Relationship

 • การ Backup Database และการนำไฟล์ที่ได้ Backup ไว้กลับมาใช้งาน
 • เทคนิคการออกแบบดาต้าเบสให้มีความปลอดภัยของข้อมูล โดยแยก Table ออกมาจาก Query, Form, Report, Macro, Module ทั้งนี้เพื่อลดขนาดของ Database และสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล หากไฟล์เกิดเสียหายข้อมูลก็จะไม่เสียหายไปพร้อมกัน
 • เทคนิคการลดขนาดของ Database ให้เล็กลง ซึ่งเมื่อใช้งาน Access ไปสักระยะขนาดของไฟล์จะโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทำงานช้าลง
 • เทคนิคการซ่อมแซม Database ที่เกิดความเสียหายขึ้นมา เช่น เมื่อเครื่องเกิด Hang และเปิดไฟล์ Access ใช้งาน จะมีผลทำให้ไฟล์ Access เสียแล้วเปิดใช้งานไม่ได้
 • การออกแบบ Relationship ระหว่าง Table แบบ One to Many
 • การกำหนดความถูกต้องของข้อมูลใน Table ที่สร้าง Relationship ไว้ เช่น การป้องกันไม่ให้เกิดขยะข้อมูลในฝั่ง Many และการ Update ข้อมูลในฝั่ง One แล้วฝั่ง Many จะต้องตามไปแก้ให้ด้วยโดยอัตโนมัติ
 • ปัญหาที่มักพบของการสร้าง Relationship แบบ One to Many ไม่ได้ และวิธีการแก้ไข
 • การ Join Table ในลักษณะต่างๆ เช่น การหา Join Table แล้วหาค่าของ Record ที่มีตรงกันของ Table เช่น ลูกค้าที่ซื้อสินค้าว่ามีใครบ้าง และการ Join แบบหาค่าที่ไม่มีในอีก Table เช่น การหาว่าลูกค้ารายใดไม่เคยซื้อสินค้าบ้าง ฯลฯ
 • การ Import Table, Query, Form, Report, Macro, Module หรือ Relationship จากก Access ไฟล์อื่นเข้ามาใช้งาน


การใช้งาน Table ขั้นสูง

 • การสร้างกำหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ที่เป็นตัวอักษรให้แสดงเป็นรูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ เช่น การกำหนดให้ข้อมูลแสดงเป็นตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด ทั้งๆ ที่ป้อนข้อมูลเข้ามาเป็นตัวเล็ก หรือใหญ่ปนเล็ก
 • การสร้างกำหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ที่เป็นตัวเลขให้แสดงเป็นรูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ เช่น หากป้อนข้อมูลโทรศัพท์เป็นตัวเลข 023803421 ต้องการให้แสดงผลเป็น (02) 380-3421 หรือหมายเลขบัญชี 1017127010 ให้แสดงเป็น 101-712701-2
 • การสร้างกำหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ที่เป็น Yes/No ให้เป็นรูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ เช่น หากมี Field ชื่อ Full Time เป็นแบบ Yes/No ไว้ และเก็บข้อมูลว่า Yes คือ พนักงาน Full Time และ No คือ Temporary แต่เวลาแสดงใน Form หรือ Report ให้แสดงค่าจาก Yes เป็น Full Time (สีน้ำเงิน) และ No เป็น Temporary (สีแดง)
 • การสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลให้ง่าย เช่น เบอร์โทรศัพท์ ให้แสดงเป็นรูปแบบ ___-______ ฯลฯ
 • การสร้างกฏเพื่อตรวจสอบการป้อนค่าว่าถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น การป้อนอายุ หากป้อนต่ำกว่า 20 ปี จะไม่ให้รับค่านี้และแสดงข้อความเตือนว่าป้อนผิดเงื่อนไข เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการรับข้อมูลผิดเข้าไปในระบบ
 • การกำหนดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าไปให้เก็บเฉพาะข้อมูลอย่างเดียว หรือทั้ง Format เข้าไปด้วยหรือไม่ เช่น หากกำหนดให้เบอร์โทรศัพท์จะต้องป้อน (xx) xxx-xxxx สามารถกำหนดได้ว่า จะให้เก็บเฉพาะหมายเลขอย่างเดียว หรือทั้งวงเล็บเข้าไปด้วยหรือไม่ก็ได้


เทคนิคการสร้าง Drop List

 • เทคนิคการสร้าง Field ให้แสดงเป็นแบบ Drop List โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเป็น Table หรือ Query เพื่อมาใช้ในการแสดง Drop List
 • เทคนิคการสร้าง Drop List ในลักษณะใช้ค้นหา Record ใน Form


การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นใน Query, Form หรือ Report

 • การเขียนสูตรใน Form เพื่อคำนวณหาต่างๆ เช่น การหาผลรวมของยอดเงินทั้งหมด ฯลฯ


การสร้าง Main Form/SubForm

 • การสร้าง Main Form/SubForm เพื่อแสดงข้อมูลให้สัมพันธ์กัน เช่น แสดงข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายว่าซื้อสินค้าอะไรไปบ้าง ฯลฯ
 • การสร้าง Main Form/Subform หลายระดับ
 • การสร้างสูตรหายอดรวมของ SubForm


เจาะลึกการใช้งาน Query ต่างๆ ของ Access

 • การสร้าง Query ค้นหาค่าของตัวเลข หรือช่วงของตัวเลข
 • การสร้าง Query ให้แสดงบางส่วนของตัวอักษร เช่น ชื่อลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วย A หรือ รหัสสินค้าที่มีคำว่า SXL อยู่ภายใน
 • การสร้าง Query ค้นหาข้อมูลที่เป็นค่าว่าง หรือไม่ได้ป้อนข้อมูล เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจหาข้อมูลที่ไม่ได้ป้อน
 • การสร้าง Query ไม่ให้แสดงบางค่าที่ต้องการยกเว้น
 • การสร้าง Query ค้นหาข้อมูลประเภทวันที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนสับสบและใ้ช้งานไม่ถูก
 • การสร้างสูตรหรือ Expression ใน Query เช่น การเขียนสูตร IF ใน Query การเขียนสูตรเพื่อคำนวณค่าต่างๆ ของ Field
 • การสร้าง Query ให้สรุปข้อมูลที่เหมือนกันให้เป็นข้อมูลเพียงรายการเดียว เช่น สรุปยอดการขายของลูกค้าแต่ละรายว่าขายได้เท่าใด
 • การสร้าง Make Table Query เพื่อให้ผลลัพธ์ถูก Save ออกมาเป็น Table ใหม่ เหมาะสำหรับใช้ย้ายข้อมูลเก่าไปไว้ในอีกไฟล์หนึ่ง
 • การสร้าง Update Query เพื่อใช้ในการ Update ข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น การปรับราคาสินค้าใหม่ หรือการแก้ไขข้อมูลที่เป็นจำนวนมากๆ ใน Field ต่างๆ ของ Table
 • การสร้าง Append Query เพื่อใช้ในการเอาข้อมูลจาก 2 Table มารวมกันเป็น Table เดียว
 • การสร้าง Cross tab Query เพื่อสร้างรายงานแบบตารางไขว้ระหว่าง Row และ Column เช่น ลูกค้าแต่ละราย (Row) ซื้อสินค้าในแต่ละเดือน (Column) เป็นเท่าใด
 • การสร้าง Delete Query เพื่อใช้ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ เช่น การลบข้อมูลของสินค้าที่เลิกขายไปแล้ว หรือลบข้อมูลเก่าออกจาก Table ฯลฯ โดยไม่ต้องมาลบทีละ Record ให้เสียเวลา
 • การสร้าง Join Query เพื่อรวมข้อมูลจาก 2 Table ให้เป็น Table เดียว ซึ่งจะเหมาะในการแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น หากคุณมีข้อมูลอยู่ใน Excel หลายๆ ชีต ซึ่งแต่ละชีตมีข้อมูล 50,000 บรรทัด และต้องการที่จะรวมข้อมูลหลายๆ ชีตนั้นให้เป็น Table เดียวกัน การรวมใน Excel จะมีข้อจำกัดที่จำนวนบรรทัดได้สูงสุดประมาณ 65,000 บรรทัดต่อชีตเท่านั้น
 • การสร้าง Parameter Query เพื่อรับค่า Input จากผู้ใช้ ทำให้การ Run Query เป็นแบบ Dynamic ทำให้ไม่ต้องมาแก้เงื่อนไขทุกครั้งการสร้าง Query ค้นหาค่าของตัวเลข หรือช่วงของตัวเลข
 • การสร้าง Query ให้แสดงบางส่วนของตัวอักษร เช่น ชื่อลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วย A หรือ รหัสสินค้าที่มีคำว่า SXL อยู่ภายใน
 • การสร้าง Query ค้นหาข้อมูลที่เป็นค่าว่าง หรือไม่ได้ป้อนข้อมูล เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจหาข้อมูลที่ไม่ได้ป้อน
 • การสร้าง Query ไม่ให้แสดงบางค่าที่ต้องการยกเว้น
 • การสร้าง Query ค้นหาข้อมูลประเภทวันที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนสับสบและใ้ช้งานไม่ถูก
 • การสร้างสูตรหรือ Expression ใน Query เช่น การเขียนสูตร IF ใน Query การเขียนสูตรเพื่อคำนวณค่าต่างๆ ของ Field
 • การสร้าง Query ให้สรุปข้อมูลที่เหมือนกันให้เป็นข้อมูลเพียงรายการเดียว เช่น สรุปยอดการขายของลูกค้าแต่ละรายว่าขายได้เท่าใด
 • การสร้าง Make Table Query เพื่อให้ผลลัพธ์ถูก Save ออกมาเป็น Table ใหม่ เหมาะสำหรับใช้ย้ายข้อมูลเก่าไปไว้ในอีกไฟล์หนึ่ง
 • การสร้าง Update Query เพื่อใช้ในการ Update ข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น การปรับราคาสินค้าใหม่ หรือการแก้ไขข้อมูลที่เป็นจำนวนมากๆ ใน Field ต่างๆ ของ Table
 • การสร้าง Append Query เพื่อใช้ในการเอาข้อมูลจาก 2 Table มารวมกันเป็น Table เดียว
 • การสร้าง Cross tab Query เพื่อสร้างรายงานแบบตารางไขว้ระหว่าง Row และ Column เช่น ลูกค้าแต่ละราย (Row) ซื้อสินค้าในแต่ละเดือน (Column) เป็นเท่าใด
 • การสร้าง Delete Query เพื่อใช้ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ เช่น การลบข้อมูลของสินค้าที่เลิกขายไปแล้ว หรือลบข้อมูลเก่าออกจาก Table ฯลฯ โดยไม่ต้องมาลบทีละ Record ให้เสียเวลา
 • การสร้าง Join Query เพื่อรวมข้อมูลจาก 2 Table ให้เป็น Table เดียว ซึ่งจะเหมาะในการแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น หากคุณมีข้อมูลอยู่ใน Excel หลายๆ ชีต ซึ่งแต่ละชีตมีข้อมูล 50,000 บรรทัด และต้องการที่จะรวมข้อมูลหลายๆ ชีตนั้นให้เป็น Table เดียวกัน การรวมใน Excel จะมีข้อจำกัดที่จำนวนบรรทัดได้สูงสุดประมาณ 65,000 บรรทัดต่อชีตเท่านั้น
 • การสร้าง Parameter Query เพื่อรับค่า Input จากผู้ใช้ ทำให้การ Run Query เป็นแบบ Dynamic ทำให้ไม่ต้องมาแก้เงื่อนไขทุกครั้ง


เทคนิคการใช้งาน Query

 • เทคนิคการสร้าง Query ให้ฝังไว้ใน Control ต่างๆ โดยไม่ต้อง Save เป็นชื่อของ Query ไว้
 • เทคนิคการค้นหาชื่อ Query อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการป้องกันไม่ให้เกิด Message ถามยืนยัน เมื่อ Run Query ทำให้โปรแกรมทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
 • เทคนิคการเขียน Query แบบ OR เป็นจำนวนมากๆ ให้สั้นลง

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 24 เม.ย. 2018 - พุธที่ 25 เม.ย. 2018 09:00 - 17:00 น. ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริส

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1804-0005
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 1,045
 • หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี
 • คำค้นหา: สอน Microsoft Access, ออกแบบ Database, สอนเขียน Query

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: ปอ
 • เบอร์มือถือ: 092 736-7373
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: training@ntinfonet.com
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Facebook Ad: Intermediate Level

Facebook Ad: Intermediate Level

ส ที่ 9 มิ.ย. 18
JOINT Cafe & Workspa...
UNBOX
From Zero to Kubernetes

From Zero to Kubernetes

ส ที่ 11 ม.ค. 20
BTS พญาไท
Sirinat Paphatsirina...