Public Training : พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ

รายละเอียด Public Training : พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง และการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใด ทำธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร ทั้งการประสานงาน การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ ต่อยอดไปจนถึงการขายและปิดการขายให้ได้ และการส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเรา ต้องมีการสื่อสารที่ดี และช่องทางหนึ่งที่จำเป็น คือการสนทนาทางโทรศัพท์ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน การสนทนา การตอบปัญหา มารยาทหรือการบริการ การขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตา ภาพลักษณ์ ขององค์กร และรายได้

งานบริการ (Service) ถือเป็นทักษะที่สำคัญในปัจจุบันแล้ว พนักงานต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ คือ “ความสามารถในการบริการลูกค้าของมืออาชีพ” ปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ การให้ความสำคัญกับการโฟกัสที่ Consumers Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้า และยึดประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการบริการและงานขายพนักงานถือเป็นภาพลักษณ์เป็นตัวแทนขององค์กร บุคลิกภาพของพนักงาน การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า การใช้คำพูด การตอบคำถาม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการถือเป็นทักษะที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกจุดบริการที่ลูกค้าสัมผัส (Touch point) เป็นเรื่องที่สำคัญ องค์กรจะสร้างให้พนักงานในองค์กรให้มีจิตบริการ ในส่วนงานที่ต้องพบลูกค้า หรือบริการลูกค้าอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้เกิดความประทับใจ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรด้วย Service mind หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมและสามารถนำกลับไปปฏิบัติจริงในการทำงาน

วัตถุประสงค์

· เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจและความสำคัญของงานบริการในองค์กร

· เพื่อเพื่อเข้าใจการบริการลูกค้า สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้

· เพื่อเข้าใจการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

· เพื่อสามารถนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และการให้คำแนะนำกับบุคคลที่มาติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม

Module # 1 : Module 1 : Mindset และความเข้าใจการมีใจบริการ (service mind)

· สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)

· Workshop : การสำรวจตัวเองและการพัฒนาในบทบาทหน้าที่

· ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)

· การสร้าง Mindset ที่ดีในงานบริการนำสู่ความเป็นมืออาชีพ

· ความเข้าใจในการบริการทั้งลูกค้าภายใน-ลูกค้าภายนอก

· ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร

· Workshop

Module 2 : การบริการแบบมืออาชีพ

· คาดหวังของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาหาเรา

· ความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านบริการที่มีต่อองค์กร

· คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตบริการในฐานะพนักงานขององค์กร

· เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ (การรับสายโทรศัพท์ การทักทาย การแนะนำตัวเอง การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ รับฝากข้อความ และ อื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์)

· Workshop

· สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t) สามารถไปประยุกต์ใช้ในงานบริการได้

· การสื่อสาร การพูด ภาษากาย น้ำเสียง การตอบ Line กับลูกค้าในงานบริการที่เหมาะสม

· Workshop/วิทยากรแนะนำตามเหตุการณ์ธุรกิจของผู้เข้ารับการอบรม

· Workshop

· วิธีการรับมือลูกค้าร้องเรียน และมีอารมณ์เชิงลบ

· เทคนิคการหาโอกาสทางการขายจากงานบริการ

· สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน และตั้งเป้าหมายวางแผนการฝึกและพัฒนาตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานด้านบริการ

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 40 %

2. ฝึกปฏิบัติ Workshop 60 %

ระยะเวลาอบรม จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 19 ต.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • LINE Id: Knctraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

หลักสูตร Key Account Management: KAM (การบริหารลูก...

หลักสูตร Key Account Management: KAM (การบริหารลูก...

พ ที่ 31 ต.ค. 18
Gold Orchid Bangkok
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ ...
Online Zoom เทคนิคบริหารอารมณ์และข้อร้องเรียน 25 พ...

Online Zoom เทคนิคบริหารอารมณ์และข้อร้องเรียน 25 พ...

พฤ ที่ 25 พ.ย. 21
Online Zoom
อาจารย์ประเสริฐ สุขไ...
Online Training : เทคนิคการขายสำหรับ Sales Enginee...

Online Training : เทคนิคการขายสำหรับ Sales Enginee...

จ ที่ 14 มี.ค. 22
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...