Public Training : พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ

Public Training : พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง และการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใด ทำธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร ทั้งการประสานงาน การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ ต่อยอดไปจนถึงการขายและปิดการขายให้ได้ และการส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเรา ต้องมีการสื่อสารที่ดี และช่องทางหนึ่งที่จำเป็น คือการสนทนาทางโทรศัพท์ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน การสนทนา การตอบปัญหา มารยาทหรือการบริการ การขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตา ภาพลักษณ์ ขององค์กร และรายได้

งานบริการ (Service) ถือเป็นทักษะที่สำคัญในปัจจุบันแล้ว พนักงานต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ คือ “ความสามารถในการบริการลูกค้าของมืออาชีพ” ปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ การให้ความสำคัญกับการโฟกัสที่ Consumers Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้า และยึดประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการบริการและงานขายพนักงานถือเป็นภาพลักษณ์เป็นตัวแทนขององค์กร บุคลิกภาพของพนักงาน การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า การใช้คำพูด การตอบคำถาม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการถือเป็นทักษะที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกจุดบริการที่ลูกค้าสัมผัส (Touch point) เป็นเรื่องที่สำคัญ องค์กรจะสร้างให้พนักงานในองค์กรให้มีจิตบริการ ในส่วนงานที่ต้องพบลูกค้า หรือบริการลูกค้าอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้เกิดความประทับใจ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรด้วย Service mind หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมและสามารถนำกลับไปปฏิบัติจริงในการทำงาน

วัตถุประสงค์

· เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจและความสำคัญของงานบริการในองค์กร

· เพื่อเพื่อเข้าใจการบริการลูกค้า สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้

· เพื่อเข้าใจการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

· เพื่อสามารถนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และการให้คำแนะนำกับบุคคลที่มาติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม

Module # 1 : Module 1 : Mindset และความเข้าใจการมีใจบริการ (service mind)

· สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)

· Workshop : การสำรวจตัวเองและการพัฒนาในบทบาทหน้าที่

· ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)

· การสร้าง Mindset ที่ดีในงานบริการนำสู่ความเป็นมืออาชีพ

· ความเข้าใจในการบริการทั้งลูกค้าภายใน-ลูกค้าภายนอก

· ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร

· Workshop

Module 2 : การบริการแบบมืออาชีพ

· คาดหวังของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาหาเรา

· ความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านบริการที่มีต่อองค์กร

· คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตบริการในฐานะพนักงานขององค์กร

· เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ (การรับสายโทรศัพท์ การทักทาย การแนะนำตัวเอง การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ รับฝากข้อความ และ อื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์)

· Workshop

· สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t) สามารถไปประยุกต์ใช้ในงานบริการได้

· การสื่อสาร การพูด ภาษากาย น้ำเสียง การตอบ Line กับลูกค้าในงานบริการที่เหมาะสม

· Workshop/วิทยากรแนะนำตามเหตุการณ์ธุรกิจของผู้เข้ารับการอบรม

· Workshop

· วิธีการรับมือลูกค้าร้องเรียน และมีอารมณ์เชิงลบ

· เทคนิคการหาโอกาสทางการขายจากงานบริการ

· สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน และตั้งเป้าหมายวางแผนการฝึกและพัฒนาตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานด้านบริการ

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 40 %

2. ฝึกปฏิบัติ Workshop 60 %

ระยะเวลาอบรม จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 19 ต.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha