หลักสูตร Service Excellence with E.Q อบรม 5 ต.ค. 2565

หลักสูตร Service Excellence with E.Q อบรม 5 ต.ค. 2565

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการสร้างความประทับใจของพนักงานให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้าหรือให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ในการมาติดต่อแต่ละครั้ง เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น เสน่ห์ หรือความสำคัญต่อการรับรู้ว่าองค์กรหรือธุรกิจนั้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนการปรับทัศนคติ การสร้างกำลังใจ ตลอดจนทักษะการบริการ การสนทนา การแนะนำสินค้า การวางตัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความเกิดความเหมาะสมและที่สำคัญจะต้องการเกิดความ ประทับใจไม่รู้ลืม ของลูกค้า

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความเป็นตัวแทนที่ดีของบริษัทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้า

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ EQ และ IQ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการทั้งภายนอกและภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเองและเสริมประสิทธิภาพของตนเองให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยาย

1.กิจกรรม Work shop

- พนักงานในดวงใจลูกค้าต้องเป็นอย่างไร

2.มุมมองพนักงานที่มีต่อลูกค้า

3.มุมมองที่ลูกค้ามีต่อพนักงาน

4.การบริการนั้นสำคัญไฉน

5.พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า

6.กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่ 1

- ฝึกการปฏิบัติจากทักษะของพนักงานพร้อมคำแนะนำของผู้เข้าอบรมและวิทยากร

7.ขั้นตอนการบริการอย่างมืออาชีพ

- ก่อนการบริการ

- ขณะการบริการ

- หลังการบริการ

8.การวางตัวในขณะการบริการเพื่อความเหมาะสมกับลูกค้า

- การทักทาย ต้อนรับ

- กิริยาท่าทางการวางตัว

- การพูดและการสนทนา

- การพาลูกค้าชมสินค้าตัวอย่าง

- การสอบถามความเห็นลูกค้า

9.กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่ 2

- ฝึกปฏิบัติทักษะพนักงานจากสิ่งที่วิทยากรได้แนะนำไปพร้อมการเสนอแนะความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมและวิทยากรจากการแสดงบทบาทสมมติของผู้เข้าอบรม

10.บุคลิกภาพภายใน

- ทัศนคติ แนวคิด

- การพัฒนาอีคิว (EQ)

11.กระบวนการสร้างสรรค์การบริการแบบมืออาชีพ

12.การพัฒนามุมมองความคิดของนักบริการ

13.การสร้างเสน่ห์แห่งความจดจำของพนักงานที่มีต่อลูกค้า

14.สิ่งที่จะพัฒนาตนเองเพื่อการยกระดับการบริการให้แก่ลูกค้า

15.สรุป คำถาม และ คำตอบ


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 24 ต.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: DSmart Training
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณภัทร
  • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: dsmarttraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.dsmarttraining.com
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha