Online Zoom เปิดรับสมัคร อบรม เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร อบรม 8 ธันวาคม 2565 อ.อนันต์

รายละเอียด Online Zoom เปิดรับสมัคร อบรม เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร อบรม 8 ธันวาคม 2565 อ.อนันต์

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมOnline Zoom เปิดรับสมัคร อบรม เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร อบรม 8 ธันวาคม 2565 อ.อนันต์

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมชั่น สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว

สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล

       เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพที่ใช้ในการปรับปรุงงานระดับล่างหรือกิจกรรมระดับล่าง(Bottom up Activities)โดยใช้กระบวนการวงจร PDCAหรือ วงจร Demingอย่างเต็มที่อันหนึ่งได้แก่ QCC (Quality Control Circle)และKAIZENที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่มีการใช้มากจนเป็นเรื่องปกติ หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมสายพันธุ์ไทยก็ยังมีการนำมาใช้เช่นเดียวกัน จนอาจพูดได้ว่า การส่งเสริมการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพโดยใช้กิจกรรมระดับล่างนั้นต้องใช้ QCC Techniqueเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่ามีส่วนน้อยที่ประสบกับความสำเร็จอย่างแท้จริง โดยที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องมาจากการขาดความรู้ในแนวคิดหรือหลักการที่ชัดเจน ตลอดจนการขาดทักษะที่จะปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการ,แนวคิด และวิธีการทำแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพในหน้างาน อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยใช้กรณีที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานของแต่ละหน่วยมาเป็นข้อมูลการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิตหรือสายบริการ และยังสามารถถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ อย่างง่ายดาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมQCCอย่างถูกต้อง

2) ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC

3) ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4) เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story

5) เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาCorrective & Preventive Action

6) เพื่อให้ทราบแนวคิด ความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วยKAIZEN

7) เพื่อทราบประโยชน์ของKAIZENและการลดต้นทุนที่ได้ผล

8) เพื่อทราบวิธีการเขียน การประเมิน และการบริหารKAIZENให้ประสบผลสำเร็จ

ประเด็นสำคัญ

– แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพกับเพิ่มผลผลิต (Productivity)

– กระบวนการแก้ปัญหาของเสียอย่างเป็นระบบ และเครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหา

– การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเทคนิคWhy – Why Analysis

– การวิเคราะห์กระบวนการ (การค้นหาปัญหาโดย 5 G )

– การใช้แผนภูมิก้างปลา(C&E Diagram)เพื่อช่วยหาสาเหตุแบบรากเหง้า

– การกำหนดแนวทางปรับปรุงที่กำจัด สาเหตุความผิดพลาด

– หลักการและความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

– ทำKAIZEN แล้วได้ประโยชน์อะไร

– ขั้นตอนการคิดเสนอแนะปรับปรุงงาน 6 ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน พร้อมตัวอย่างข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน

– การบริหารข้อเสนอแนะปรับปรุงงานด้วยKAIZEN

– การระดมสมอง (BRAIN STORMING )

– ตัวอย่างแบบฝึกหัด

– ถาม– ตอบ ข้อซักถาม

– กรณีศึกษา / ตัวอย่างการแก้ปัญหา

ผู้เข้ารับฟังการอบรมกลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

วิทยากรวิทยากร :อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรม เซนต์ เจมส์สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกุ้ง
  • เบอร์มือถือ: 098 820-9929
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: inwtraining.sale@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.inwtraining.com , https://www.tesstraining.com
  • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ