เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน และเน้นไปที่ การขายแบบ Online และการขายแบบ Offline ที่สามารถเชื่อมต่อการขายทั้งสองช่องทางเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ทำอย่างไรให้ยอดปังยอดดัง โดยส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายแบบ Online และการขายแบบ Offline

สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายแบบ Online อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับช่องทางการขายแบบ Offline

เพื่อให้สามารถนำการขายแบบ Online และ Offline ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.00 น.)

Topics

                  – ทำไมถึงขาย Online และ Offline ไม่ได้เพราะอะไรกันแน่

                 Workshop : ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย

ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น

คุณสมบัติพนักงานขายมืออาชีพแบบ Top Sales

เจาะลึกความแตกต่างระหว่างการขายแบบ B2B กับ B2C

การขาย Online ยุคใหม่ : ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consult)

– การขาย Offline ยุคใหม่ : ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consult)

                  – เคล็ดลับการขายคุณค่าของสินค้าที่มากกว่าคำว่าราคาแพง

             Workshop : ค้นหาจุดขาย (Sales Point)

                  – ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Digital Marketing)

                  – หัวใจสำคัญของการขายให้ปังยอดดังช่องทาง Online

                  – เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบช่องทาง Online และ Offline

                  – Principle 1 : Communicate Channel

                  – Principle 2 : Distribute Channel

                  – Principle 3 : Facilitate Channel

                  – เทคนิคการปรับตัวให้ทันกับการขายให้ปังยอดดังแบบ Online

                  – ทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อสินค้า Offline แบบช่องทาง Online

                  – Workshop : การขาย Online และ Offline ให้ปังยอดดัง

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

    – การบรรยายแบบ Active Learning

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร : อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Public /ONSITE

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,200

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 29 พ.ย. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรม เซนต์ เจมส์สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกุ้ง
  • เบอร์มือถือ: 098 820-9929
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: inwtraining.sale@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.inwtraining.com , https://www.tesstraining.com
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ