การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ Professional Negotiation and Handling Objection Skills

รายละเอียด การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ Professional Negotiation and Handling Objection Skills

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง

และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

Professional Negotiation and Handling Objection Skills


วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 30 ปี


2 มิถุนายน 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างได้ผล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. เข้าใจลูกค้า มองให้ทะลุ

2. ขั้นตอนและการบริหารจัดการลูกค้าในการขาย

3. การจัดการข้อโต้แย้ง

3.1 ลักษณะของข้อโต้แย้ง

3.2 แนวทางการจัดการ

3.3 ตัวอย่างคำพูดในการจัดการข้อโต้แย้ง

4. กิจกรรม การรับมือเมื่อลูกค้าโต้แย้ง

5. การเจรจาต่อรอง

5.1 วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรอง

         - การวิเคราะห์ปัจจัยที่นำมาใช้ในการเจรจาต่อรอง

5.2 การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจรจา

         - สถานการณ์ของคู่เจรจา

         - การกำหนดตารางการเจรจาต่อรอง

5.3 กลยุทธ์การเจรจาแบบลื่นไหล

        - การสำรวจความต้องการคู่เจรจา

        - การพิจารณาข้อเสนอ

        - การแลกเปลี่ยนข้อตกลง

         - ขอบเขตของการต่อรอง

5.4 สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

5.5 ทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง

5.6 การยุติการเจรจา

5.7 กิจกรรมการเจรจาต่อรอง

6. สรุปคำถามและคำตอบข้อมูลอื่นๆโปรโมชั่นพิเศษ !!! ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ 3,500 บาท/1ท่าน
จากราคาปกติ ท่านละ 3,900 บาท


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2304-0007
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 395
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ / หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: อบรม, สัมมนา, การบริหาร, ขาย, ตลาด, บริหารงานขาย,พัฒนาทีมขาย,ผู้บริหารทีมขาย,ทีมขาย

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
 • อีเมล: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
 • LINE Id: @761mvkmp

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ