สุดยอดพนักงานขายผ่าน Chat เช่น Line , Messenger

รายละเอียด สุดยอดพนักงานขายผ่าน Chat เช่น Line , Messenger

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมสุดยอดพนักงานขายผ่าน Chat

(เช่น Line , Messenger)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

30 มิถุนายน 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

 ในยุคปัจจุบันนี้ การขายทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีช่องทางการขายเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการขายทางออนไลน์อย่าง Chat (Line , Messenger) อีกทั้ง พฤติกรรมการซื้อของลูกค้านั้นเปลี่ยนไป การที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นยากขึ้น ดังนั้น พนักงานขายที่ทำหน้าที่ขายผ่าน Chat จึงต้อง อาศัยความรู้ และ เทคนิคการขายในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้พนักงานขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขายที่จะเกิดขึ้นได้

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายผ่าน Chat (Line, Messenger) การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า เทคนิคและวิธีการ รวมถึง การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนางานขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกระบวนการและเทคนิคการขายผ่าน Chat

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่มาติดต่อซื้อสินค้า

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมความพร้อมเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ

1. เข้าใจบทบาทสำคัญ !!! ของการเป็นพนักงานขายผ่าน Chat

2. เตรียมความพร้อมการเป็นพนักงานขายผ่าน Chat

• ทัศนคติ

• ทักษะ

• ความรู้

3. กิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพนักงานขายมือทอง

4. ตีให้แตก !!! พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน Chat

5. การวิเคราะห์และรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย

• ลูกค้าใจร้อน ไม่ชอบรอ...ต้องตอบเดี๋ยวนี้

• ลูกค้าละเอียด ชอบข้อมูลเยอะๆ

• ลูกค้าขี้สงสัย

• ลูกค้าพรหมจรรย์…ไม่เคยซื้อสินค้ามาก่อน

6. กิจกรรม Workshop รับมือลูกค้าที่หลากหลาย...สร้างการขายให้ตรงใจ

Module 2 เทคนิคการขายผ่าน Chat ด้วยภาษาที่มัดใจลูกค้า

7. เทคนิคการขายผ่าน Chat อย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ

• เปิดการขาย – เปิดประเด็นการขายอย่างไรให้น่าสนใจ…จนลูกค้าอยากสนทนาต่อ

• เทคนิคการสอบถาม – การถามคำถามสำคัญด้วยเทคนิคคำถาม 3 ข้อ…เพื่อหาความต้องการและปัญหาของลูกค้า

• การนำเสนอขายด้วยภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น

• การปิดการขาย – จับสัญญาการซื้อของลูกค้า…ต้องปิดการขายตอนไหนจึงจะได้ Order

8. เคล็ดไม่ลับ !!! เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าอื่น ๆ นอกจากสินค้าหลัก…ให้ดึงดูดและน่าสนใจ

9. กิจกรรม : ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการพิมพ์ตอบข้อความ ในกรณีต่าง ๆ ผ่าน Chat

10. เทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า

• การเขียนตอบเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อ

• การดูจังหวะตอนตอบคำถาม

• การให้คำแนะนำเพิ่มเติม

• ข้อควรระวัง

Module 3 การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

11. การดูแลและการแก้ปัญหาหลังการขาย

• การตอบคำถามและให้คำแนะนำลูกค้าหลังการขาย

 วิธีการใช้งาน

 การดูแลรักษา

• การแก้ปัญหากับลูกค้า

 ลูกค้าไม่ได้รับของ

 ได้สินค้าไม่ตรงกับความต้องการ

 อื่น ๆ เช่น ร้านค้า ขนส่ง

12. การติดตามลูกค้าหลังการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

• ความพึงพอใจ

• การนำเสนอขายสินค้าใหม่ และ สินค้าอื่น ๆ

• การนำเสนอโปรโมชั่น

13. วิธีการการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

• การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า

• การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

14. กิจกรรม : การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

15. สรุป คำถามและคำตอบตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2305-0034
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 268
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
 • คำค้นหา: อบรม, สัมมนา, เทคนิคการขาย, ขายออนไลน์ , แชทขาย, แชท , ขายผ่านแชท, พนักงานขาย, Chat , Line Official Account, Messenger

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
 • อีเมล: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
 • LINE Id: @761mvkmp

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ