หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring and Consulting

รายละเอียด หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring and Consulting

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

   หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรอบรมทีมงาน เรียนรู้หลักการวางโครงสร้าง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Face to Face และแบบกลุ่ม(Grouping) เทคนิคการโค้ช การสอน การจูงใจผู้เรียน วิธีการออกแบบหลักสูตรแต่ละหัวข้อสอนและการประเมินผลการฝึกอบรม

   หลังจากเข้าอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพตนเอง มีการจัดการเป็นผู้สอนพี่เลี้ยงที่ดีสำหรับทีมงาน สามารถเป็นวิทยากรในหน่วยงานได้อย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรม

1. บุคลิกภาพและคุณสมบัติผู้สอนที่ดี (The Best Mentoring &Teaching)

2. เรียนรู้บุคลิกภาพ Personal Style & Personal Color

3. เทคนิคการจูงใจและการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย (Generations)

4. เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาทีม (Mentoring)

5. เทคนิคการโค้ชทีม (Coaching)

6. อื่นๆ กรุณาสอบถาม เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับใคร ?

 • ครู ผู้สอน วิทยากร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรมออกแบบหลักสูตร
 • Senior เตรียมเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับหัวหน้างาน พี่เลี้ยง
 • หัวหน้าทีม หัวหน้างาน ผู้จัดการ


ข้อมูลอื่นๆวันที่จัดอบรม

วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ ที่ 23 - 24 เดือน พฤศจิกายน 2566 (2 วัน)

เวลาจัดอบรม

9.00 – 16.30 น.

สถานที่จัดอบรม

I-Residence Hotel Silom (ติด BTS ช่องนนทรี)

ราคาหลักสูตร/ท่าน

6,000.00 บาท

*** ราคานี้รวมภาษีแล้ว ***

รูปแบบการอบรม

 • Scenario-Based Learning
 • Role Play
 • Workshop
 • Showing & Presentation
 • มอบใบ Certificate 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 2023 - ศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2023 09:00 - 16:30 น. โรงแรม I – Residence สีลม กรุงเทพ (ติดทางออก2รถ BTS ช่องนนทรี)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2309-0037
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 242
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา / วิชาชีพ ความสามารถเฉพาะทาง / หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: หลักสูตร,วิทยากร,ผู้สอนมืออาชีพ,Train to the Trainer,Mentoring,Consulting,Teaching,Personal Style,Personal Color,Generation,Coaching,4MAT,Active Learning,Course Design,Service Psychology,Mapping Analysis,PDCA,CRM,Customer Experience,Customer Journey,Service Standard,Storyboard,SSB,WI,How to Reward,ROI,ติดตาม,ประเมินผล,Scenario-Based Learning

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: ปกรณ์วิชญ์/ตุ๊กตา
 • เบอร์มือถือ: 091 436-9887
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: ophconsultant@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.consultthailand.com/
 • LINE Id: 0914369887