หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


'การเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก'

เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้

แบบฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้บริหารที่

ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน สู่นักการเงินมือโปร!

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่การทำธุรกิจการค้าเป็นไปอย่างไร้ซึ่งพรมแดน การเคลื่อนไหวของเงินทุนเป็นไปอย่างอิสระเสรี การแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น "ไม่เพียงแต่ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น หากยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเงินเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และพัฒนาให้ธุรกิจของตนมีความยั่งยืนอย่างถาวรด้วย"

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน เพื่อพัฒนาการบริหารทางการเงิน สามารถมีหลักในการวางแผนเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีของฝ่ายตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารเงินในโครงการลงทุนต่าง ๆ สามารถประเมินความเสี่ยง ประเมินโครงการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินมากน้อยเพียงไร สามารถดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ และสามารถบริหารรายรับ รายจ่าย กำไร ต้นทุนของฝ่ายตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Contents

♟ บทบาทของผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน ในมิติต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้

♟ การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Financial Analysis for Decision Making)

         • ทำความเข้าใจกิจกรรมทางธุรกิจ และงบการเงินพื้นฐาน

         • การประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ

         • การประเมินความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ

         • การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน

         • การบริหารงบประมาณของฝ่าย

♟ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุน (Financial Feasibility)

         • แนวคิดการประเมินโครงการลงทุน

         • เครื่องมือการวิเคราะห์ และเกณฑ์การตัดสินใจ

         • การประมาณการตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุน

Key Benefits

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน รวมถึงบริหารงบประมาณของฝ่ายตนเอง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :

https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/811/finance-for-non-financial-manager-financial-analysis-and-financial-feasibility/

วิทยากร

ผศ. ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ประจำวิชาเอกการเงิน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน

อาจารย์พิเศษ Hochschule Neu-Ulm, University of Applied Sciences, Germany

อาจารย์ผู้ช่วย Essex Business School, University of Essex, United Kingdom

URL

WEB : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/811/finance-for-non-financial-manager-financial-analysis-and-financial-feasibility/

APPLY : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=811


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 28 พ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. Zoom Meeting

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2310-0006
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 230
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 • คำค้นหา: ผู้บริหาร การเงิน หลักสูตร การเงิน หลักสูตร ผู้บริหาร อบรม ผู้ บริหาร อบรม การเงิน สัมมนา การเงิน

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/811/finance-for-non-financial-manager-financial-anal
 • LINE Id: -