สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Japan Business Visa

รายละเอียด สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Japan Business Visa

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น

Japan VISA เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจทำวีซ่าธุรกิจญี่ปุ่น สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาและขอคำปรึกษาออนไลน์ฟรีได้กับทนายความจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น

(มีให้บริการทั้งภาษาญี่ปุ่น ไทย และอังกฤษ)

สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- สนใจทำวีซ่าธุรกิจญี่ปุ่น

- สนใจเปิดธุรกิจที่ญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR code หรือตามที่อยู่ดังในรูป หรือหน้าเฟสบุ๊คเพจ Japan Visa 


ข้อมูลอื่นๆสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหรือขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าธุรกิจญี่ปุ่น สามารถติดต่อมาได้ที่ QR code หรือตามที่อยู่ดังในรูป หรือหน้าเฟสบุ๊คเพจ Japan Visa 

เบอร์โทรศัพท์ : +66 82-936-9000

อีเมล์ : jpvisa.quicker@gmail.com

ไลน์ : Japan_visa88


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2023 14:00 - 16:00 น. Zoom Meeting

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: วิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณน้อง
  • เบอร์มือถือ: 082 936-9000
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: jpvisa.quicker@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/japanvisa23/
  • LINE Id: Japan_visa88

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ