คอร์สอบรม WORKLOAD ANALYSIS AND WORKFORCE MANAGMENT

WORKLOAD ANALYSIS AND WORKFORCE MANAGMENT

รายละเอียด WORKLOAD ANALYSIS AND WORKFORCE MANAGMENT

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตร 2 วัน (29-30 พฤษภาคม 2567)

หัวข้อการเรียนรู้ (วันที่หนึ่ง) (29 พฤษภาคม 2567)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน

 ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร

 เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด

 วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน

ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

 การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร

 ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร

 รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

            > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ

            > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ

                     > Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

 ภาระงาน (Workload) และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร

ส่วนประกอบของภาระงาน

 แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน

 ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร

 สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน

 ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม

 เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม

จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน

 คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

 สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร

 ฝึกปฏิบัติ : กำหนด Parameter ของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ

ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

            > Work Instruction ขององค์กร

            > Chart ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้

ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน ข้อมูลปริมาณงาน

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ

หัวข้อเรียนรู้ (วันที่สอง) (30 พฤษภาคม 2567)

แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน

แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน

ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

 ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ

ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน

และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

 กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ

การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี

จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

 จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

 Workshop : มาตรการขององค์กรกรณี

            > Workforce Shortage

            > Workforce Surplus

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร

วิธีการเรียนรู้

** การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่

** การบรรยายอย่างย่อ

** การเล่าและอธิบายกรณีศึกษางาน HR

** การฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด

** การถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำ

** ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 29 พ.ค. 2024 - พฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. Rembrandt Hotel Sukhumvit 18

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล เทรนนิ่งแอนด์ คอนซัลเเทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สุธาสินี (คุณอ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Monodzukuri

Monodzukuri

ส ที่ 18 ธ.ค. 21 [9]
โปรแกรม Zoom...
Chosen The Best Co.L...
Customer Approach : Drive a Business Forward “ขับเ...

Customer Approach : Drive a Business Forward “ขับเ...

ศ ที่ 27 พ.ย. 20
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เค...
บริษัท ฝึกอบรมและสัม...