อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
Bitcoin & Blockchain – All you need to know

Bitcoin & Blockchain – All you need to know

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมมาเปิดโลกใหม่ไปกับทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency กับความรู้อัดแน่น 2 วันเต็ม


พบกันในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 และ อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

ห้อง Studio - AIS DC - Emporium ชั้น 5

เวลา 11:00-17:30

เปิดลงทะเบียน 10:30 


จัดโดย Bitcoin Center Thailand ด้วยความร่วมมือจาก  Siam Blockchain Academy, AIS DC และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


ท่านจะได้ความรู้จากวิทยากรชั้นนำมากมาย


Day 1 Cryptocurrency สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงทุน  1,690 บาท (วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00-17:45)

Day 2 วิธีสร้างรายได้จาก Cryptocurrency  1,890 บาท (วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00-17:30)

*** 2 Days Package รวม 2 วัน 3,190 บาท


* ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

** หากจ่ายด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม


เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ

 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
 • ทางทีมงานมีน้ำดื่มและของว่างแจกภายในห้อง สามารถรับประทานเฉพาะภายในห้องจัดงานได้เท่านั้น และของดนำอาหารที่มีกลิ่นแรงรบกวนผู้อื่นมานะครับ 
 • สถานที่จัดงานไม่มีปลั๊กไฟให้ในแต่ละที่นั่งนะครับ 
 • เวลาในการจัดอบรมอาจไม่ลงตัวเล็กน้อย รับประทานอาหารมาให้พร้อมก่อนเข้าอบรมนะครับ กลัวจะหิวกันก่อนเบรค

ข้อมูลอื่นๆรายชื่อวิทยากรและการอบรมจะแบ่งเป็น 2 วันดังนี้

Day 1 – Cryptocurrency สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงทุน  ปูพื้นฐานเกี่ยวกับ Cryptocurrency และ Blockchain 

 • Introduction : วิวัฒนาการการเงิน จากเปลือกหอยสู่เงินดิจิตัล - ดร. เฉลิมรตัน์ นาควิเชียร
 • Bitcoin & Blockchain 101 - คุณ พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว
 • Blockchain : How it goes beyond financial world - คุณ จิรายสุ ทรัพย์ศรีโสภา
 • Why we trust Blockchain - ผศ.ดร. ศรัณย์ อินทโกสุม
 • ICO คืออะไร - โอกาส ความเสี่ยง และ เศรษฐกิจยุคใหม่ - คุณ ปกรณ์ วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล
 • เก็บรักษา Cryptocurrency อย่างไรให้ปลอดภัย - อ. ไผท เมาลีกุล


Day 2 - วิธีสร้างรายได้จาก Cryptocurrency , Cryptocurrency สร้างรายได้ให้เราได้ทางใดบ้าง (ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานอยู่แล้ว หรือเข้าอบรมวันแรกมาก่อน) 


 • How to be a Miner : POW vs POS วิธีการขุดเหรียญหลัก และเหรียญทางเลือกที่น่าสนใจ - คุณ พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว, อ. ไผท เมาลีกุล
 • Panel Discussion : invest in ICO - คุณ ธีระชาติ ก่อตระกลู , คุณ จักรพันธ์ แซ่เตียว: Moderator - คุณ ปกรณ์ วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล
 • Bitcoin & Altcoin ความสัมพันธ์และเทคนิคการดูแนวโน้ม - ดร. รสวรรณ พรลักษณพิมล


* กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เท่านั้น มิได้เป็นการเชิญชวนให้ลงทุนใน Cryptocurrency แต่อย่างใด


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2018 11:00 - 17:30 น. ห้อง Studio - AIS DC - Emporium ชั้น 5
2 อาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2018 11:00 - 17:30 น. ห้อง Studio - AIS DC - Emporium ชั้น 5

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Bitcoin Center Thailand
 • ชื่อผู้ติดต่อ: Bitcoin Center Thailand
 • เบอร์มือถือ: 088 817-6000
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: bitcoincenterth@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/BitcoinCenterThailand/
 • Line Id: @bitcoincenterth

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ