หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

รายละเอียด หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมSelling Skill for non sales person

หลักสูตร : Selling Skill for non sales person


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


“ ไม่ได้ทำตำแหน่งการขาย แต่ก็ต้องช่วยขายอยู่ดี

ทักษะการขายยังไงก็ต้องมี ”


หลักการและเหตุผล

        หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าหลังยุค Pandemic ทุกธุรกิจต้องกลับมาเปลี่ยนกลยุทธ์และวางกระบวนการทางธุรกิจกันใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นแล้วบริบทขององค์กรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลถึงบุคลากรขององค์กรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ Up Skill เพิ่มเติมเพื่อให้องค์กรสามาถดำเนินต่อไป และเกิดความยั่งยืน

        หนึ่งในทักษะที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคลากร คือ ทักษะการขาย นั่นเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าบุคลากรมาจากหน่วยงานหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ล้วนแล้วแต่ที่ต้องสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ในทุกมิติ

        ดังนั้นแล้ว หลักสูตรการขายสำหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในงานขาย จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น และพื้นฐานที่ดีกับบุคลากรที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้าใจในบริบท และ ภาพรวม รวมทั้งแนวคิดและทัศนคติต่อการขายที่ถือว่าเป็นทักษะที่ไม่ง่าย สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับมอบหมายหรือสัมผัสกับการขายมาก่อน


หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย การดูแลลูกค้าทั้งหมดทุกตำแหน่ง เพื่อเพิ่มเติมทักษะและมุมมองด้านการขาย


Key Contents

♟Module 1 : Effective Sales Consultant Mindset

       • ความหมายและความสำคัญของนักขายเชิงที่ปรึกษา

       • ความแตกต่างของนักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson) และนักขายทั่วไป

       • Effective Sales Processing กระบวนการขายอย่างมืออาชีพ

       • การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคต้อการปรับตัวของนักขายคุณภาพ

♟Module 2 : 5 Steps For Effective Consultative Sales Person

       Step 1 : ใครคือลูกค้าเรา มองหา และสร้างขอบเขตกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

       Step 2 : หาหัวใจ ของ ตัวเรา สินค้า และบริการ KEY DRIVER

       Step 3 : ภาษาอะไร ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของเรา

       Step 4 : แท้ที่จริงแล้ว “เราขายอะไร?”

       Step 5 : สร้างความต้องการ หาจุดเชื่อมโยง กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”

♟Module 3 : Communication and Presentation

       • ผู้ฟังที่ดี Active Listener กับการเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง

       • เทคนิคขจัดความกลัว และลดความประหม่าในการนำเสนอขาย

       • เทคนิคการดูแลลูกค้าและสร้างการซื้อซ้ำ

       • เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมเพื่อเข้าใจความต้องการที่ไม่มีอยู่ในบทสนทนา

               - ความสำคัญและความหมายของ Non Verbal Vs Verbal Language

       • นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้ลูกค้า พร้อมทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ

       • เทคนิคการนำเสนอขายแบบส่งเสริมจุดแข็งและเปลี่ยนจุดอ่อนให้น่าสนใจ Product Value

       • FAB กับการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านประโยชน์พื้นฐาน และ ประโยชน์ทางด้านอารมณ์


Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กรอบความคิดแบบพัฒนา เข้าใจและยอมรับในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนำมาปรับปรุงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างประสบการณ์ ซึ่งนำไปสู่การนำเสนอขายแบบมืออาชีพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงปัญหา เป้าหมาย วิธีการคิด พฤติกรรม ของลูกค้าในยุค Next Normal

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ทักษะการสร้างความต้องการ ทักษะการขายยุคใหม่ เพื่อเรียกความสนใจให้ลูกค้าเกิดความอยากต่อสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825


Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/845/selling-skill-for-non-sales-person/วิทยากร

คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ

- Managing Director, Growth Trading and Solution Co.,ltd.

- Manager, Goal Partner Worldwide Network, Malaysia

ประสบการณ์การทำงาน

- Customer Consultant บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- Product Partner บริษัท เอสซีจี เอ็กซพี่เรียนซ์ จำกัด


ข้อมูลอื่นๆWEB : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/845/selling-skill-for-non-sales-person/

APPLY : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=845ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 12 มิ.ย. 2024 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2405-0004
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 82
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
 • คำค้นหา: อบรม Sell for non sales, หลักสูตร Sell for non sales, ฝึกอบรม Sell for non sales, อบรม Sale Support, หลักสูตร Sale Support, ฝึกอบรม Sale Support

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: www.sbdc.co.th
 • LINE Id: @strategiccenter