หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHPHACCP Revision 5

รายละเอียด หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHPHACCP Revision 5

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ
หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :
      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
สิ่งที่จะเรียนรู้ :
      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)
การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs 5
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs
ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น
ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ
ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค
ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล
ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)
การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5
การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP
การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3
การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4
การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5
การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6
แนวทางการเรียนรู้ :
หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย
การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)
การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

ข้อมูลอื่นๆราคา 2,500 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2024 09:00 - 16:00 น. ออนไลน์

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์ ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสาลินี
  • เบอร์มือถือ: 098 820-9929
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0988209929
  • อีเมล: inwtraining.sale@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.tesstraining.com
  • LINE Id: inwtraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Online Training : เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบ...

Online Training : เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบ...

จ ที่ 30 พ.ค. 22
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
สัมมนา Online : เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Targe...

สัมมนา Online : เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Targe...

พฤ ที่ 28 ม.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
TPM (Total Productive Maintenance)

TPM (Total Productive Maintenance)

พฤ ที่ 27 มิ.ย. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...