พฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 2021
การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน Goal Setting & Planning  17 พฤษภาคม 2562

การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน Goal Setting & Planning 17 พฤษภาคม 2562

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ 1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม

                    2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้

                    3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้


เนื้อหาหลักสูตร

      ความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับการวางแผนงาน

      เทคนิคการตั้งเป้าหมาย

      หลักการและแนวคิดการวางแผนงาน

      ความสำคัญของการวางแผนงาน

      กระบวนการและวิธีการวางแผน

      การนำแผนไปปฏิบัติ

      การติดตามและประเมินผลของแผนงาน

      การวางแผนกับการบริหารความเสี่ยง

      การวางแผนกับการตัดสินใจ

      อุปสรรคในการวางแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

               ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36732

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha