พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร

ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม09.00 – 10.30 น. การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยุคใหม่

                             - ความสำคัญ - ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร

                             - บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

                             - การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

10.30 - 10.45 พักเบรก

10.45 - 12.00 แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”

                             - “ศักยภาพ” ยุคใหม่สู่มืออาชีพ

                             - สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

                             - กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด....ต่อองค์กร

12.00 - 13.00 พักเที่ยง

13.00 - 14.30 แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “การบริหารเอกสารครบวงจร”

                             - ภาคปฏิบัติ

                             - ระบบ “การตั้งชื่อแฟ้ม”

                             - ระบบ “การผลิต”

                             - ระบบ “การปฏิบัติงาน”

                             - ภาคจัดเก็บ

                             - ระบบ “การจัดเก็บ”

                             - ระบบ “การยืม”

                             - ระบบ “การทำลาย”

14.30 – 14.45 พักเบรก

14.45 – 15.45 - ภาคจัดเก็บ...ต่อ

15.45 – 16.00 Q & A

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2019 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1905-0128
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 431
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-1912509
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ