อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของ "หัวหน้าคน" มืออาชีพ

ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของ "หัวหน้าคน" มืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม             หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย

            ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และทีมงานไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

           ผู้นำที่ดี ต้องสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร / ทีมงานได้ , รู้ทิศทางที่จะนำทีมงานไปสู่ เป้าหมาย และสามารถกระตุ้นจูงใจสมาชิกในทีมงานให้ร่วมพลังกันสร้างผลงานให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

เนื้อหาหลักสูตร

1. ภาวะผู้นำ กับ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน

    ๏ เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นำ

    ๏ บทบาทของผู้นำในกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร

2. ภาวะการนำของหัวหน้าหน่วยงาน

    ๏ ตัวชี้วัดภาวะการนำของหัวหน้า

    ๏ ระดับความเป็นผู้นำ และพลังการชี้นำ

3. ตรวจสอบ ประเมินความพร้อมของการเป็นผู้นำ

4. คุณสมบัติของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

     ๏ สไตล์การเป็นผู้นำแบบต่างๆ

    ๏ ลักษณะของผู้นำที่ “SMART”

    ๏ คุณสมบัติของผู้นำในยุคปัจจุบัน

        VISION… DIRECTION… MOTIVATION

5. ภาวะผู้นำ กับการจัดการกับความขัดแย้ง

    ๏ การวินิจฉัยความขัดแย้ง

    ๏ วิธีจัดการกับความขัดแย้ง

    ๏ แบบแผนการบริหารความขัดแย้ง ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

6. ภาวะผู้นำในการพัฒนาการทำงานเป็นทีม

    ๏ ทำอย่างไรจึงได้ความร่วมมือจากทีมงาน

    ๏ เทคนิคการจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา

7. การสื่อสารของผู้นำเพื่อสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการนำคน

วิทยากร   อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท

          [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]

          ราคาสมาชิก 3,000 บาท

          [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4689

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวา


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 9 ก.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha