อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)

ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อ

แนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ

กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารงานและบริหารทีม

ปัญหาของคนทำงานเก่งแต่เป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

แบบฝึกหัด วิเคราะห์สถานการณ์สร้างความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบ

เทคนิคการบริหารงาน : วิธีนำนโยบายไปปฏิบัติให้สำเร็จ

ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จแบบก้าวกระโดด

เทคนิคการจัดลำดับงาน และ แบบฝึกวิเคราะห์การจัดลำดับงาน

เทคนิคการมอบหมายงาน การจัดคนลงงานและการติดตามงานที่ได้ผล

เทคนิคการสร้างแรงดลใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพลัง

หลักการแก้ปัญหาในการทำงาน : เครื่องมือ วิธีการและกรณีศึกษา

เทคนิคการบริหารคน

ความแตกต่างของคน : สาเหตุและผลกระทบต่อผลงาน

การบริหารคนแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน

เครื่องมือบริหารพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

การเปลี่ยนทัศนคติของคน

การกำหนดเป้าหมายเพื่อวางแนวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา

การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จในการบริหารทีม

การพัฒนาทีมให้เก่งและแกร่ง


ข้อมูลอื่นๆคุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น-กลางทุกสายงานเช่น Supervisor, Manager, Project Manager, ผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะในการบริหารงานและบริหารคนเพื่อสร้างความสามารถให้ทีมตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 30 ต.ค. 2019 09:00 - 17:00 น. THE EMERALD

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: พรเทพ พงษ์สง่างาน
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรเทพ
  • เบอร์มือถือ: 081 820-9271
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: pornthep.pongs@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/APKMcenter
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha