สร้างนวัตกรรม IoT ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล

รายละเอียด สร้างนวัตกรรม IoT ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมEmbedded Technology & IoT workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนวัตกรรม IoT ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล"  

“เรียนรู้กระแสด้าน IoT ที่ส่งผลต่อเกมธุรกิจในปี 2018

พัฒนามุมมองธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้ IoT

ตั้งแต่การเข้าใจ Concept พื้นฐาน ไปจนถึง

การคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของ IoT ในอนาคต

พร้อม Workshop เข้มข้น เพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ”

วันที่ 5-7 กันยายน 2561 รับจำนวนจำกัด 40 คน
โลกของเทคโนโลยีในตอนนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาและก้าวไปไกลจนมนุษย์แทบจะตามไม่ทัน หากกล่าวถึงคำว่า “Internet of Things : IoT” เรียกได้ว่าในวงการ IT ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทุกวงการในระดับโลกและทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในแง่มุมของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอีกขั้น โดยการผสมผสานเทคโนโลยีกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งต่างๆ ให้มีความฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Intelligence) กลายเป็น “Smart Devices” นับล้านชิ้นที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุม สั่งการ ใช้งานหรือตั้งค่าอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านเครือข่าย Internet ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้งาน IoT กับธุรกิจระดับโลก อย่าง British Telecommunications (BT) ที่ใช้ Sensor ตรวจวัดตำแหน่งของสาย Cable ที่มีปัญหา, การเปลี่ยนฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมให้กลายเป็นระบบอัจฉริยะ, การใช้อุปกรณ์ IoT ทางการแพทย์ผสานเข้ากับระบบข้อมูลผู้ป่วย หรือแม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัว อย่างเช่น การสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือระบบไฟฟ้าในองค์กรผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่จะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตในแง่ของความสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมถึงช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการส่งเสริมให้ความรู้และสร้างทักษะเกี่ยวกับ Internet of Things: IoT จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแค่เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ส่วนบุคคล แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้โดยรวมของสังคม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี Internet of Things: IoT จึงจัดตั้งโครงการ EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT รวมถึงต่อยอดการประยุกต์ใช้ IoT โดยผสานให้สอดคล้องกับองค์กร ก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจอย่างสูงสุด 


ข้อมูลอื่นๆประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • เข้าใจถึง IoT Technology ที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในองค์กร
 • สามารถสร้าง Application ที่ใช้การ Communicate ระหว่าง Software และ Hardware ได้
 • มีความสามารถในการประเมิน Solution ทางด้าน IoT ในตลาด ในส่วนของสิ่งที่ IoT และ Protocol ใช้
 • เพื่อให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things: IoT ได้รับการพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรม เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products), บริการ (Services) และ Application ด้าน IoT โดยผู้ประกอบการไทย


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจและการสร้างนวัตกรรม
 • ผู้ที่จะสร้างนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ หรือ Startup
 • ผู้ที่ต้องการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานประจำวัน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ntc.trainingcenter.co.th/index.php/course/detail/247#คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลทั่วไป (มีความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Internet of Things: IoT)

หากมีความรู้พื้นฐานด้าน Programming เบื้องต้น จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่อบรมได้ง่ายขึ้น

หรือ หากไม่มี สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ในระหว่างการอบรม รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน 


การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

            - ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6

            - ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8

            - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 5 ก.ย. 2018 - ศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2018 09:00 - 17:00 น. Victor Club 8th Floor, Sathorn Square Office Tower

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC)
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล
 • เบอร์มือถือ: -
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-634-7993-4 ต่อ 12
 • อีเมล: support@trainingcenter.co.th
 • เว็บไซต์: https://ntc.trainingcenter.co.th/index.php/course/detail/247#
 • LINE Id: @NTC-LINE