พฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2022
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน

เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เขาอบรมเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด zero defect , 7 wastes และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าบอบรมมีแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

สำหรับ บุคลากรทุกท่านในองค์กร

วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

เนื้อหาหลักสูตร

     เพราะอะไรถึงเกิดข้อผิดพลาด

     ปัจจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและของเสียในการทำงาน

     พฤติกรรม “คน 3I” เหตุแห่งความผิดพลาดในการทำงาน

     การลดความผิดพลาด กับต้นทุนและกำไร

     จะใช้ กฎ ระเบียบ สติ อย่างไร? เพื่อช่วยลดความผิดพลาดได้แท้จริง

     ทำไมจึงต้อง “Zero Defect”

     แนวความคิดในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการทำงาน

     ขั้นตอนการสร้างกระบวนการทำงานที่มุ่งสู่ Zero Defect

     ข้อผิดพลาดกับ 7 wastes

     วิเคราะห์ “ความผิดพลาด” “ความสูญเปล่า” ในหน่วยงาน

     การป้องกันความผิดพลาดจากความพลั้งเผลอ

     ความผิดพลาดที่เกิดจา “ไม่” ... และเมื่อ “ไม่” กลายเป็นคำที่ดี ... ??

     จิตสำนึกแห่งการปรับปรุง และ เป้าหมายในการขจัดข้อผิดพลาดให้หมดไป

workshop : กระบวนการทำงาน , วิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ แนวทางปรับปรุงแก้ไข - ป้องกัน

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

                ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4776

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 2 ต.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha