พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด

 เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร

 เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนวทางพัฒนาความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน

2. ก้าวจากผู้ปฏิบัติการ ... ไปสู่ผู้บริหาร

        @ บทบาทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้างาน

        @ งานที่หัวหน้างานมืออาชีพทำ

             (หน้าที่หลัก 4 ประการ : 18 กิจกรรม , 1 กระบวนการ)

3. วิเคราะห์กรณีศึกษา - ปัญหาของหัวหน้าหน่วยงาน

4. หน้าที่ทางการจัดการของหัวหน้างาน

    Supervision : สุปริทัศน์

        @ การเรียนรู้เกี่ยวกับลูกน้อง

        @ การแสดงพฤติกรรมของหัวหน้าต่อลูกน้อง

5. การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความยินดีมีประสิทธิผล

        @ Motivational Training Institute

        @ ความต้องการ … แรงจูงใจ “Appeal & Reach”

6. ศิลปะการเป็นผู้นำทีมงาน ... “นำทีมอย่างไรจึงได้ผล”

        @ การสร้างความมั่นใจในคุณค่าของ งาน บุคคล และ ทีม

7. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ถึงมาตรฐาน

8. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ลูกน้องรัก และศรัทธา

9. ประเมินบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน “ฉันทำงานดีแน่หรือ?”

ดำเนินการฝึกอบรมโดย อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา และ อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม


วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]

              ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4601

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 28 ม.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha