อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า

การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมองค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ้นไป มุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เกินจากที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ส่งผลต่อการรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอด  

วัตถุประสงค์

     ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์งานบริการเพื่อสร้างความพอใจที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า

     สามารถบริหารทีมงานบริการให้ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม หรือ อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

เนื้อหาหลักสูตร

     การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานบริการ

          - ความสำคัญของการบริการ และการมีจิตบริการ service minded

          - คิดเชิงบวก ต่อการทำงานบริการ Positive thinking in service career

          - การบริการคืออะไร ? …. บริการที่ดี นั้นอย่างไร ?

          - วิเคราะห์เจาะลึกความต้องการ - ความคาดหวังของลูกค้า / ผู้รับบริการ ที่สูงขึ้น

          - ความแตกต่างระหว่าง ดี – เยี่ยม : good vs great

          - คุณสมบัติของนักบริการและมาตรฐานของการบริการชั้นเลิศ

          - การบริการอย่างครบเครื่อง (Well equipped service) ตามแนวพัฒนาคุณภาพ

          - การบริการเชิงรุก Proactive Service เพื่อสร้างความแตกต่าง

     วิธีการบริหาร – จัดการ ทีมงานบริการ อย่างมีประสิทธิผล

     หน้าที่การจัดการของหัวหน้า : กิจกรรมหลักเพื่อการจัดการอย่างครบถ้วน

     เทคนิคบริหารลูกน้อง – ให้คำแนะนำลูกน้อง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการ เพื่อรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอด         

          - การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการบริการ และแนวทางการจัดการ ทั้ง..เชิงรับ และ เชิงรุก

          - วิเคราะห์กรณีศึกษา : ลูกค้าเอาใจยาก , สถานการณ์ยาก – มีข้อผิดพลาด หรือ ผิดคาด ในการทำงานบริการ


วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 วลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

               ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=22439

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 21 ม.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha