อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก

สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาและเหตุผล : งานกิจการค้าปลีกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและทันท่วงที ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องเป็นบุคคลที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ต้องมีจิตสัมผัสของผู้ประกอบการที่จะค้นเจอปัญหา และแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการมีกำไรที่จะทำให้กิจการอยู่รอดและเติบโตต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ร้านค้าปลีกของตนในเชิงกลยุทธ์ ทำเล การตลาดและการขาย

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเรื่องต้นทุน การบริหารสินค้าคงคลัง พนักงาน ฯลฯ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถมีทัศนคติ มุมมอง วิธีคิดในการแก้ปัญหาแบบผู้ประกอบการที่จะสามารถทำให้กิจการอยู่รอด  และเติบโตต่อไปได้ 

หัวข้อการอบรม

     จิตวิญญาณและกฎของผู้ประกอบการ

     ยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร และกระแสเงินสด

     กฎแห่งการอยู่รอดของกิจการค้าปลีก

     วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การค้า การแข่งขัน VS ความร่วมมือ

     วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การค้า กลยุทธ์ระยะยาว VS กลวิธีระยะสั้น

     การศึกษาทราฟฟิคลูกค้า และประเด็นเรื่องทำเลที่ตั้ง

     การอบรมพนักงานขาย ทักษะการขาย และการบริการลูกค้า

     ผู้จัดการร้านกับหน้าที่ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ (หน้าบ้าน/หลังบ้าน)

     ปลุกจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้เกิดกับพนักงานทุกคน

     บริหารคนบริหารใจสำหรับกิจการค้าปลีก

     การตลาด : 4 P ที่พนักงานต้องรู้

     การตลาด : การส่งเสริมการขายและการหาวิธีการขายใหม่ๆ

     ต้น-กลาง-ปลาย การบริหารกิจการค้าปลีกให้ยืนยงคงกระพัน

รายละเอียดกิจกรรม

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาและปัญหาในการดำเนินกิจการร่วมกัน

2. เรียนรู้จากหลากหลายกรณีศึกษาของกิจการทั้งขนาดใหญ่และเล็ก


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

                ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36734ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ