ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2022
EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน

EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร

เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการทำงาน


เนื้อหาหลักสูตร

1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

      องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์

      อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์

      อีคิวดี มีผลต่อชีวิตและงานอย่างไร

      จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีอีคิว อยู่ระดับไหน มีข้อเด่น ข้อด้อยอย่างไร และจะพัฒนาต่อไปอย่างไร

      อีคิวไม่ดี แก้ไขได้หรือไม่

2 อารมณ์ และ การจัดการกับอารมณ์

    เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ,การปรับตัวในสังคม และการทำงาน

      รับรู้อารมณ์ตนเอง และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น

      อารมณ์ไม่ดี …. จะป้องกันและควบคุมอย่างไร

      เทคนิคการผ่อนคลาย เมื่อเกิดความเครียด หรืออารมณ์ไม่ดี

3 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อความสำเร็จและความสุข

    อิทธิพลของ EQ และผลกระทบต่อลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน งานที่ทำ ผู้บังคับบัญชา

    บรรยากาศในการทำงาน และภาพพจน์ของตนเอง

4 คิดอย่างไรให้ใจเป็นสุข

       คิดดี เพื่อยกระดับจิตใจตนเอง และผู้ร่วมงาน

       วิธีคิดในสถานการณ์ที่เลวร้าย

       การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

5 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

       สื่อสารอย่างไรจึงจะได้ความร่วมมือในการทำงาน

       การป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK)

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท (+ VAT 7% = 3,745 บาท) ราคาสมาชิก 3,000 บาท (+ VAT 7% = 3,210 บาท)


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4745

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 2020 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827519
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha