อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
ประชาสัมพันธ์!!! โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 63 ฟรี!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชาสัมพันธ์!!! โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 63 ฟรี!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจด้านการขึ้นรูป/แปรรูปผลิตภัณฑ์โลหะ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)” ปี 2563

เพื่อ.......

• เพิ่มศักยภาพ ในด้านประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

• เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001

• พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขปัญหาชิ้นงาน หรือขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

โดยกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit) เข้าเยี่ยมชมโรงงานตัวอย่างและรับฟังการบรรยายผู้วิทยากร/บุคลากรจากโรงงานผู้มีประสบการณ์

• เพื่อเรียนรู้พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง

• รับจำนวนจำกัด เพียง 250 ท่านเท่านั้น

 รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบโลหะครบวงจร สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

 รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เยี่ยมชมบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) (ผู้แปรรูปและจำหน่ายเหล็กรายใหญ่ของประเทศ)

 ติดตามกำหนดการเยี่ยมชมโรงงานรุ่นอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/39obvtw

2. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก (Consulting) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ จำนวน 5 Man-day

• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ร้อยละ 10

• หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

• รับจำนวนจำกัด เพียง 80 กิจการเท่านั้น

3. กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Test) สนับสนุนค่าบริการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กับสถาบันเหล็กฯ

• ฟรี!!! ค่าบริการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง 30,000 บาท/กิจการ

• รับจำนวนจำกัด เพียง 20 กิจการเท่านั้น

โดยผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ สามารถเลือกสมัครเป็นรายกิจกรรมได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการร่วมกิจกรรมของโครงการ เพียงกรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ E-mail: thittiya@isit.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-712-4402-7 ต่อ 260 (คุณทิตติยา) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

สามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.isit.or.th หรือ https://bit.ly/2vtuYup ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมสอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ปาลิดา สืบสาย
  • เบอร์มือถือ: -
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-713-6290-2
  • อีเมลล์: palida.sue@isit.or.th
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha