อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ รุ่น 3 | วันที่ 21-23 ส.ค. 61 และ 28-29 ส.ค. 61

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ รุ่น 3 | วันที่ 21-23 ส.ค. 61 และ 28-29 ส.ค. 61

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเหมาะสำหรับ

· Executive, ผู้บริหารขององค์กร

· Director จากฝ่ายงานต่างๆ

· ทายาทธุรกิจ

· ผู้บริหารรุ่นใหม่

· ผู้ที่ต้องบริหารจัดการองค์กร

· ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารในอนาคต

กำหนดการฝึกอบรม

21 ส.ค. 61

· Modern Management Tools for Excellence การบริหารสู่ความเป็นเลิศ และเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ องค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และการบูรณาการกันของกระบวนการต่างๆ อันจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กร สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

· Future and Uncertainty Management การบริหารอนาคตและความไม่แน่นอน แนวคิดในการมองอนาคต เพื่อให้เข้าใจและสร้างภาพจำลองในการแข่งขัน การตัดสินใจเลือกและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

22 ส.ค. 61

· Advance Strategic Planning and Deployment การวางแผนเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการ และเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21

23 ส.ค. 61

· People Management in Digital Era การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เชื่อมโยงไปกับแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง ที่ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อรับมือให้ทันท่วงที

· Digital Marketing Strategies กลยุทธ์บริหารการตลาดยุคดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดยุค Digital เพื่อเข้าใจ Trend ลูกค้ายุคใหม่

28 ส.ค. 61

· Digital and Technology Management for 4.0 การใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี ในการบริหารยุค 4.0 การนำระบบ Digital และ Technology เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในยุค 4.0 เช่น Robotic and Automation, Censor, Data Analysis Augmented Reality, 3D Printing, Internet of Things

· Building Innovation การสร้างนวัตกรรมองค์กร การพัฒนาด้วยนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่องค์กร

29 ส.ค. 61

· Transformation Leadership ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาผู้นำให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง และสามารถขับเคลื่อนองค์กร และนำทีมงานฝันฝ่าอุปสรรคสู่เป้าหมาย ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง

· Sharing ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ

· การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

· การบริหารการเปลี่ยนแปลง

· การบริหารความเสี่ยงองค์กร

· การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

======================================================================


ข้อมูลอื่นๆโปรโมชั่น

สมาชิกสถาบัน 25,000 บาท

บุคคลทั่วไป 27,000 บาท

สมัครตั้งแต่ 3 ท่าน/องค์กร รับส่วนลดท่านละ 1,500 บาท


ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ftpi.or.th/event/23483


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 21 ส.ค. 2018 - พุธที่ 29 ส.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (ถ. รัชดาภิเษก)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ชื่อผู้ติดต่อ: นันทนา/ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • เบอร์มือถือ: -
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0-2619-5500 ต่อ 458
  • อีเมลล์: nuntana@ftpi.or.th
  • เว็บไซต์: http://www.ftpi.or.th/event/23483
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ