ทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ

ทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


=> แนวโน้มในอนาคตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่ 

=> กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน

=> การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)

=> ทำ “10 อย่าง” ให้งานสรรหากลายเป็น "การสรรหาเชิงรุก" (Proactive Recruitment)

        - คำถามที่ต้องตอบก่อนจะสรรหา และคัดเลือก

        - เขียนข้อความโฆษณารับสมัครงานอย่างมืออาชีพ

        - เลือกใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์การสรร

        - การคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Screening) และการจัดอันดับผู้สมัครงาน (Candidate Rating) 

         - เครื่องมือในการทดสอบและประเมินผู้สมัครงาน

              + ประเมินความรู้

              + การทดสอบทักษะ

              + การประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

        - หลักในการตรวจสอบประวัติ (Reference Check)

        - เทคนิคในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และฝึกปฏิบัติ (Interview Technique)

        - ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์

              + เกณฑ์ประเมินผลสัมภาษณ์

              + เกณฑ์คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน 

       - การแบ่งบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครงานระหว่าง HR กับ Line Manager=> ช่องทางสรรหาบุคลากรต่างๆ และการปรับปรุง แนวทางการสรรหาคน

       - สื่อออนไลน์ (Online Media) 

              + Website    

              + Facebook

              + Line/Line OA  

              + Instagram

              + Twitter   

              + LinkedIn 

        - การประกาศรับสมัครภายใน (Internal Sourcing) และ Referral Program 

        - การรับสมัครจากกลุ่มจัดหางานต่าง ๆ  

        - การ Outsource งานและคนทำงาน 

        - การรับสมัครจากสถาบันการศึกษา 

        - การทำกิจกรรมพิเศษ เช่น 

              + Direct Sales  

              + การแลกใบสมัคร

              + การเป็นสมาชิกชมรม/สมาคมวิชาชีพ

              + กิจกรรมทางสังคม/วิชาชีพ เป็นต้น=> สิ่งที่ควรระวังกับการใช้ Social Media และสิ่งออนไลน์

=> สิ่งที่ควร "ทำ" และ "ไม่ควรทำ" ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่

=> วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้งานต่อไป  

————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME

- ผู้จัดการ/หัวหน้างานสรรหาบุคลากร

- เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์/มือใหม่

- ผู้จัดการ/หัวหน้างานของสายงานต่าง ๆ ที่สนใจวิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ข้อมูลอื่นๆค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท) 

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!! 

 

วิธีการชำระเงิน : 

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด 

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด” 

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย** 

 

หมายเหตุ : 

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน 

 

 

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com 

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ