เสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2022
สัมมนาออนไลน์ : ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการ

สัมมนาออนไลน์ : ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการจากบุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางภาษากาย สีหน้า) และบุคลิกภาพภายใน (ลักษณะนิสัยใจคอ,ทัศนคติ, ความคิดที่เน้นการบริการเชิงรุก)


หัวข้อ

1. การบริการ คืออะไร

2. ความสำคัญของการบริการเชิงรุก

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริการและการสื่อสาร

4. ความสำคัญของผู้ให้บริการ

5. คุณลักษณะพร้อมเทคนิคการให้บริการที่ดีจากภายใน

6. ภาษากายผู้ให้บริการที่ควรและไม่ควรทำ

7. การสร้างรอยยิ้มแบบ real smile

8. เทคนิคการพูดในการให้บริการ


เวลาอบรม 2.30 ชม. ค่าบริการ 1,500 บาท


กำหนดการ วันที่ 23, 25 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-17.30 น.

อาจารย์นทษร สุขสารอมรกุล


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 25 มี.ค. 2020 15:00 - 17:30 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha