อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ค. 63)

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ค. 63)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า 
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี 

20 พฤษภาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

                                                                                    *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรือกลุ่มก็ตามในการนำเสนอ มีส่วนสำคัญโดยส่วนใหญ่ที่จะทำให้งานหรือโครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับ ถ่ายทอดได้อย่าง ชัดเจน มีความเป็นไปได้ และถึงขั้นที่ทำให้งานหรือโครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยทั่วไปนั้นการที่มีรูปแบบ เนื้อหา และคุณภาพของงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นที่เพียงพอในการที่จะทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการที่จะทำให้งานหรือโครงการมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกนั้นการนำเสนอก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนปฏิบัติทำให้ผู้นำเสนอเกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้มีความสุขในการทำงาน 
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานให้มีความสุขอย่างสร้างสรรค์ 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง 


หัวข้อการบรรยายและ Workshop

  1. ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถึงเป้าหมายการนำเสนอ
    ***Workshop : The Presenter Problem
  2. แนวคิดพื้นฐานการนำเสนอ และปัญหาการนำเสนองาน
  3. หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนองาน
  4. เปิดและปิดการนำเสนออย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม
  5. ตั้งคำถามเตรียมการนำเสนอ การวางโครงสร้างและกำหนดหัวข้อการนำเสนองาน
  6. การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนองาน (4C 1A)
  7. บุคลิกภาพภายใน - การนำเสนองาน
     - การสร้างความกล้า ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน
  8. บุคลิกภาพภายนอก – การนำเสนองาน
     - การสังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม
     - การพูด (จังหวะและรูปแบบการพูด,การเลือกใช้คำพูดและภาษา,การใช้น้ำเสียง และเทคนิคการพูดจูงใจแบบมีส่วนร่วม)
     ***Workshop : เทคนิคการใช้คำพูดให้น่าฟัง
     - ภาษาท่าทางที่เหมาะสม ที่สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ
  9. เทคนิคการตอบคำถามการนำเสนองานและรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
     ***Workshop (ฝึกจริง) พร้อมวิทยากรประเมินผลรายบุคคล

 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"

 โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702

 เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com

 อีเมล์ : dsmarttraining@gmail.com

 เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training

 Line@ : @904rxbqd


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 20 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: DSmart Training
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณพัด
  • เบอร์มือถือ: 086 336-2702
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 026154689
  • อีเมลล์: dsmarttraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.dsmarttraining.com
  • Line Id: @904rxbqd

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ