อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สูตรสำเร็จสู่นักขายมืออาชีพ

สูตรสำเร็จสู่นักขายมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

โลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ เป็นยุคของโอกาส เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกและพฤติกรรมความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เปลี่ยนไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เมื่อพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนแปลงไป การขายก็ควจจะมีการพัฒนาที่ทันยุคทันสมัย และเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น ถ้าองค์กรใดมีทีมงานขายที่เข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น มีความสามารถ รวมถึงมีเทคนิคการปิดการขาย มีกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และมีหลักในการใช้ วาทะศิลป์และศิลปการโน้มน้าวใจ ก็จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการขาย ง่ายยิ่งขึ้น การสร้างและพัฒนาทีมงานฝ่ายขายจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อนำพาให้องค์กรนั้นๆ มีศักยภาพสูงพร้อมต่อการต่อสู้กับการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับในอนาคตอันใกล้นี้ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบตามแนวการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขายซึ่งมีการสำรวจใน 4 มิติหลักได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริหาร และการรวบรวมเทคนิค กลวิธีจากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ

วิทยากรสำเร็จการศึกษาด้านการขายและบริหารจัดการธุรกิจโดยตรง และมีประสบการณ์ในการขายมากกว่า 15 ปี เพื่อให้ได้หลักสูตรที่คำนึงถึงแก่นแท้ของความรู้ ทำให้ทีมงานขายเข้าใจได้อย่างง่าย จนสามารถที่จะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำลุเป้าการขาย ได้ง่ายนิดเดียว นำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม..

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ พฤติกรรมและความต้องการ ที่แสดงออกทางความต้องการของลูกค้า

2. เพื่อการอัพเดทเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ที่ใช้ในการขาย เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

3. เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีความเป็นมืออาชีพ ก้าวทันยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

4. เพื่อเข้าใจหัวใจสำคัญของการขาย มีขั้นตอนที่ชัดเจน

5. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงาน

รายละเอียดหัวข้อใช้ในการบรรยาย

Part 1 (บุคลิกภาพนักขาย)

- มารู้จักความหมายของคำว่านักขาย

- บุคลลิกภาพของนักขายมือมือชีพ

- การสร้างการจดจำประทับใจต่อลูค้า

Part 2 (วิธีการขายและการเตรียมความพร้อม)

- เทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ

- ขายยังไงให้เนียน ๆ โดยลูกค้าไม่รู้ตัวและคล้อยตาม

- สร้างประสบการณ์ที่ดีในการพบกันครั้งแรกต่อลูกค้า

- ช่องทางการขายและวิธีหาลูกค้า

- เทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ

Part 3 (เริ่มต้นการขายและเข้าสู่การปิดการขาย)

- การรู้จักตัวตนและค้นหาความต้องการแท้จริงของลูกค้า

- วิธีเลือกการนำเสนอให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท

- จังหวะการเปิดการขาย

- การปฏิเสธของลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ

- วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายระหว่างดูแลหลังการขาย

- สรุปการบรรยาย

 รูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบ 4D (ฟัง,เล่า,เล่น,แสดงความคิดเห็น)

 ผู้เข้าอบรมจะมีความสนุกสนาน ,ตื่นเต้น, และ กระตือรือร้นตลอดเวลา

 ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะเนื้อหาได้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์ในการบริหารงานขายจริงของวิทยากร กว่า 16vปี

การอบรมประกอบด้วย

- กิจกรรม 40%

- เนื้อหา 70%ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha