อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครั้งนี้

1. รู้และเข้าใจถึงกระบวนการวางแผนและการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

2. เข้าใจในกระบวนการพัฒนาพนักงาน

3. วิเคราะห์และสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กรกำหนดให้

หัวข้อการฝึกอบรม

1. หลักการ ความหมายและประโยชน์ของการทำ Succession Planning

2. เข้าใจความแตกต่าง ของ Succession Planning

3. บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Succession Planning

4. ความจำเป็นของการจัดทำ Succession Plan ในองค์กร

5. องค์ประกอบและขั้นตอนของการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน

1. การกำหนดกลุ่มงาน / ตำแหน่งงานหลัก

6. การวางแผนพัฒนาบุคคลตามแผนทดแทนตำแหน่งงานและขั้นตอนของการวางแผน

7. แนวทางการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสามารถและพิจารณาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

8. กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้มีความสามารถสูง

9. วิธีการประเมินเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. การประเมินศักยภาพ

3. การประเมินความสามารถในงาน

10. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) สำหรับผู้ที่เป็น Successorตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 11 ก.ย. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1808-0090
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 799
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: PTS Training Solution
 • ชื่อผู้ติดต่อ: อรัญญา
 • เบอร์มือถือ: 086 892-9330
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: ptstraining3@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.ptstraining.co.th
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha