การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ(ไทย)

รายละเอียด การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ(ไทย)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์:

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียน E-mail เชิงธุรกิจ

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น.

1. ความรู้ทั่วไปในการเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายราชการ และ เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

2. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ

3. ขั้นตอนการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4. หลักในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ และ เอกสารทางธุรกิจ

5. ประเภทของจดหมายธุรกิจ

6. โครงสร้างของจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ

7. คำวลี และ สำนวนในจดหมายธุรกิจ และและ เอกสารทางธุรกิจ

8. วิธีการเขียนจดหมายที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้แก่ การเขียนตอบขอบคุณลูกค้า การเขียนจดหมายตอบรับแจ้งให้ทราบ การเขียนตอบข้อสงสัย

9. การเขียนจดหมายตอบลูกค้าอย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ การเขียนจดหมายแสดงความเสียใจ เป็นต้น

10. เทคนิคอื่นๆ ในการเขียนจดหมายอีเมล์ ทางธุรกิจ

11. ข้อพึงระวังในการเขียนอีเมล์ในทางธุรกิจ

12. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ประสบการณ์

ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย

วิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมให้กับสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนอดีต

เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 12 ก.ย. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1808-0092
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 245
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: PTS Training
 • ชื่อผู้ติดต่อ: อรัญญา
 • เบอร์มือถือ: 086 892-9330
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-175-3330
 • อีเมล: ptstraining3@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.ptstraining.co.th
 • LINE Id: -