พฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2022
การเสริมสร้างทักษะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การฟัง)

การเสริมสร้างทักษะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การฟัง)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมคำนำ

          ช่วงที่ยากลำบากที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษ คือ การเริ่มต้นพูด เพราะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเขินอาย ประหม่า หวาดกลัวจะใช้คำผิด และวิตกกังวลไปต่างๆ

          ดังนั้น เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปด้วยดี ก็ต้องเริ่มจากการใช้ประโยคต่างๆ ในชีวิตประจำวันของการทำงานเมื่อต้องสื่อสาร ด้วยประโยคง่าย ฟังแล้วเข้าใจชัดเจน ซึ่งหากได้มีโอกาสใช้ฝึกกันอย่างคุ้นเคยแล้ว จะไม่กังวลและมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะหากผู้พูดยังคงกังวที่คิดแต่จะใช้รูปประโยคชั้นสูงและสละสลวยด้วย แต่พูดอะไรออกมาไม่ได้ สถานการณ์ในการสนทนาจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม

          แต่ถ้าการสนทนาสามารถเริ่มต้นผ่านไปได้แล้ว “ความมั่นใจของการพูดภาษาอังกฤษ” จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถสนทนาต่อได้อย่างรื่นไหลในทุกครั้งที่สนทนา

          การอบรมครั้งนี้ จะเน้นการฝึกใช้ประโยคง่ายๆ ที่ผู้เข้าอบรมคุ้นเคย มาใช้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ในการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ กับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อฝึกทักษะ “การสนทนา” และ “การออกเสียง” ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

          3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วๆ ไป

หัวข้อสัมมนา

          วันที่หนึ่ง

            ความเข้าใจ “การใช้ภาษาอังกฤษ”

          - ความสำคัญ

          * เป้าหมาย (ประสิทธิผล) หลัก

          - Pre – Test

            มาตรฐานการพัฒนา

          - ประเมิน “องค์ประกอบที่ต้องคำนึง”

          - สรุป “สูตร” ศักยภาพผู้สื่อสาร

            แนวทางการเสริมสร้าง “เชิงปฏิบัติ”

          - แสดง “เป้าหมายที่ต้องการ”

          - ประเมิน “ประเด็นปัญหา” / วิเคราะห์

          - กิจกรรมกลุ่ม

          * กรณีศึกษา (แบบทดสอบ)

           “ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ”

          - เฉลย

           วันที่สอง

           กระบวนการฝึกทักษะการสื่อด้านการพูด (Speaking) และการฟัง (Listening) ด้วยภาษาอังกฤษ (เชิงปฏิบัติ)

            ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ

            1. ฝึกการสนทนาที่ 1 : การทักทายและการต้อนรับด้วยความสุภาพและกันเอง

             (Welcoming and Greeting)

            2. ฝึกการสนทนาที่ 2 : การสอบถามความต้องการ ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ

            (Asking for Information)

          - การสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น

          - คำถามเจาะประเด็นความต้องการ

          - คำถามชี้แนะความเหมาะสมความต้องการ

            3. ฝึกการสนทนาที่ 3 : การอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน สุภาพ

            (Expressing in a Good Word)

          - การแนะนำรายละเอียด

          - การบอก

          - การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ

          - การเสนอทางออกและทางเลือก

            4. ฝึกการสนทนาที่ 4 : การทบทวนและเน้นย้ำความเข้าใจประเด็นสำคัญ

             (Review and Reminding)

          - การทบทวน

          - การย้ำทำความเข้าใจ

          - การยืนยันความถูกต้อง

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,800 บาท

สมาชิก ท่านละ 7,000 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,800 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 22 ก.ค. 2020 - พฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2007-0066
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 511
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ