อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
หลักสูตร ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

หลักสูตร ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมความผิดพลาด และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นมีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากข้อผิดพลาดของคน เช่น ลืมประกอบ หรือประกอบผิดเป็นต้น Poka Yoke เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลายอุตสาหกรรมพยายามออกแบบกระบวนการผลิตที่มี Poka Yoke ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย เพื่อให้พนักงานสามารถรู้ได้ทันทีที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ออกแบบและกำหนดระบบป้องกันความผิดพลาดจึงควรอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้เข้าใจหลักการและเกิดทักษะการออกแบบเพื่อการป้องกันที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

 เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจคำนิยามของ ความผิดพลาดและความสำคัญของการป้องกันความผิดพลาด

 เพื่อให้อบรมรู้ขั้นตอนการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันความผิดพลาดและมีทักษะในการประยุกต์ใช้

เนื้อหาการเรียนรู้ :

1. คำนิยามของ ความผิดพลาด (Error) และข้อบกพร่อง (Defect)

2. หลักการและแนวคิดของ Poka Yoke Error Proofing

3. 3 ชนิดของ Poka Yoke( Judgement inspection , Informative Inspection , Source Inspection)

 การตรวจสอบแบบตัดสินใจ Judgment inspection

 การตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูล Informative Inspection

 การตรวจสอบ ณ แหล่งกำเนิด Source Inspection

4. 3 ระดับของ Poka Yoke(Contact Methods , Fixed Value Methods , Motion Step Methods)

 วิธีการสัมผัส Contact Methods

 วิธีเทียบค่าที่กำหนด Fixed Value Methods

 วิธีตรวจสอบที่การเคลื่อนไหว Motion Step Methods

5. แนวทางในการใช้ Poka Yokeในการควบคุมกระบวนการ

• ระบบควบคุม / Control System

o หยุดการทำงานทันที (Shut down)

o การควบคุมหรือบังคับ (Control)

• การแจ้งเตือน / Warning System

6. ขั้นตอนการออกแบบติดตั้งระบบ Poka Yoke

7. Poka Yoke Mapping

8. Workshop (สำรวจและวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและ ออกแบบ Poka Yoke พร้อมนำเสนอแนวคิด)

9. Q&A

ระยะเวลาการเรียนรู้ 1 วัน / รุ่น เวลา 09.00-16.00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างานและผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการเรียนรู้ บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

วิทยากร อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต

ประสบการณ์ทำงาน อาทิ

• วิศวกรโครงการ บริษัทในเครือ เซ็กโก้

• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท ชุ้นจิวเวลรี่ จำกัด

• ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริม TPM ,ซ่อมบำรุง ,ประกันคุณภาพบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานผลิต บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

• ที่ปรึกษา/วิทยากรโครงการ ผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาแรงงานในระบบสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานไทย ผู้สนับสนุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• ที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน(ประเภทบริหารอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน) กระทรวงพาณิชย์

• ที่ปรึกษาโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) กลุ่ม SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

• ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (CORE) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อัตราค่าสมัคร

ราคาปกติ 3,500 + 245 Vat 7% = 3,745 บาท (หัก ณ ที่จ่าย 1.5% ) 52.50 บาท = 3,692.50 บาท

ราคาโปรโมชั่น ชำระล่วงหน้าก่อนวันที่ 1/09/63 รับส่วนลด 200 บ./ท่าน

( 3,300+231 Vat7% = 3,531 บาท (หัก ณ ที่จ่าย 1.5%) 49.50 บาท = 3,481.50 )ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 9 ก.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนาเซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พราว
  • เบอร์มือถือ: 092 263-3989
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0829306251
  • อีเมลล์: accseminarcenter@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://snctraining.odoo.com/
  • Line Id: 0922633989

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha