อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
MLS01: Modern Logistics and Supply Chain Management (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่)

MLS01: Modern Logistics and Supply Chain Management (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

- การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น 

   - นิยามและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์

- โลจิสติกส์กับการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจ

   - โลจิสติกส์กับการเพิ่มยอดขาย

   - โลจิสติกส์กับการลดต้นทุน

- กิจกรรมโลจิสติกส์

   - การออกแบบกิจกรรมโลจิสติกส์

   - แนวทางการบริหารกิจกรรมโลจิสติกส์

   - การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์

   - โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

- การจัดการซัพพลายเชน

   - โลจิสติกส์ vs ซัพพลายเชน

   - การบริหารการไหล (Flows) ในซัพพลายเชน

- ความสำคัญของซัพพลายเชน

   - ซัพพลายเชนกับการเพิ่มยอดขาย

   - ซัพพลายเชนกับการลดต้นทุน

- Beer Game Workshop

   - ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดการจัดการซัพพลายเชน


กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานที่ทำงานในกระบวนการซัพพลายเชน 

- ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


รูปแบบการเรียนรู้

- บรรยาย 

- กรณีศึกษา

- อภิปรายกลุ่ม

- Workshop


ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. เข้าใจหลักการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2020 - เสาร์ที่ 17 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิม 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ฉันทิสา วงศ์วาร
  • เบอร์มือถือ: 083 099-0328
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 024709644
  • อีเมลล์: wo.chantisa@hotmail.com
  • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
  • Line Id: 0830990328

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ