อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมดำเนินการฝึกอบรมโดย คุณฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของตนเองและมองเห็นผลกระทบหากละเลยเรื่องความปลอดภัย

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลและนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต

เนื้อหาหลักสูตร

 อุบัติเหตุคืออะไร?   

 อุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง?

 ทำไมต้องปลอดภัย

 ความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 ความปลอดภัยลดต้นทุนได้อย่างไร

 ดูแลตัวเองและผู้อื่นด้วยจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 มีวิธีวางแผนและจะป้องกันให้ตนเองและทีมงานปลอดภัยได้อย่างไร

 กฎความปลอดภัย 


วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

               ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37774

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827519
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha