อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
ทัศนคติเชิงบวก "สู่" ความคิดสร้างสรรค์ สร้าง "ทีมงาน"

ทัศนคติเชิงบวก "สู่" ความคิดสร้างสรรค์ สร้าง "ทีมงาน"

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการอบรม (Course outlines)

 เกมส์ การละลายพฤติกรรม

 มาตรฐานนักปฏิบัติการยุคใหม่

 การเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และจิตสำนึกที่ดี

แบบทดสอบ : การรู้จักตนเอง

 การพัฒนาศักยภาพด้าน “ภาพลักษณ์ยุคใหม่”

แบบทดสอบ : เคล็ดลับความสำเร็จ

 ประเมินกลุ่มด้านศักยภาพ “ภาพลักษณ์ยุคใหม่และมืออาชีพ”

 นำเสนอผลประเมินกลุ่ม ประกอบ การวิเคราะห์

 สร้างความเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้าง “ความคิดสร้างสรรค์

 จัดกิจกรรมกลุ่ม “ความคิดสร้างสรรค์”

 นำเสนอผลของทีมงาน ประกอบ และการประเมินตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. Arize Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha