อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
หลักสูตร การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (RE125)

หลักสูตร การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (RE125)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม
รายละเอียด

หัวข้ออบรม

นโยบายสินเชื่อและแนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

กลไกสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ทวงหนี้ ค้ำประกัน จำนอง

การกำหนดนโยบายสินเชื่อและเงื่อนไขในการชำระเงิน

หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ 5C และ การอำนวยสินเชื่อ 4P

พิธีการสินเชื่อ: ผู้ขอสินเชื่อ ประวัติการชำระหนี้ เอกสารประกอบ

การประเมินค่าทรัพย์สินและการกำหนดวงเงินสินเชื่อ 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการตลาดโครงการ

ระบบประสานงาน: ฝ่ายขาย ประเมิน สินเชื่อ บัญชี ติดตามหนี้

ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของนิติกรรม

การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง สัญญาณเตือนภัย และลูกหนี้ที่มีปัญหา

เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คุณลักษณะสำคัญของพนักงานสินเชื่อที่ประสบความสำเร็จ

ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับพนักงานสินเชื่อ

[Tag] : สินเชื่อ , พิจารณาสินเชื่อ , อำนวยสินเชื่อ , บริหารสินเชื่อ , การขอสินเชื่อ , การกู้เงิน , การกู้สินเชื่อ


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 2 พ.ย. 2020 - อังคารที่ 3 พ.ย. 2020 08:00 - 17:00 น. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก (สัญชัย แซ่ลิ้ม)
  • เบอร์มือถือ: -
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-295-2294
  • อีเมลล์: lek@trebs.ac.th
  • เว็บไซต์: https://www.trebs.ac.th/th/74/RE125
  • Line Id: @trebs

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha