พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร

เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การจัดทำ 5 ส นั้น หากมีการจัดทำอย่างเป็นระบบก็สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี มีหลายองค์กรที่จัดให้มีการทำ 5ส มานานแต่ไม่มีคามต่อเนื่องซึ่งนำมาเป็นปัญหาในการทำงาน หากองค์กรมีการจัดทำมาตรฐานของ 5ส ไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการตรวจประเมินมีปัญหา เจ้าของพื้นที่ไม่ให้การยอมรับหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แทนที่กิจกรรม 5ส จะมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น ผู้เข้าอบรมจะต้องทราบถึงหลักและวิธีการและฝึกทำให้เป็นมาตรฐาน เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการตรวจอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของของการจัดทำมาตรฐาน 5ส เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่

2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ 5ส แต่ละตัวนำประยุกต์และการฝึกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ 5ส

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

• พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. ทำไมจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน 5ส ?

2. การทบทวนความรู้ 5ส แต่ละตัว

3. Workshop 1 กิจกรรม ส แต่ละตัว

4. การสร้างมาตรฐาน 5ส นำสู่การปฏิบัติ

5. การสร้างมาตรฐานกลาง

6. Workshop 2 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานกลาง พร้อมกรณีศึกษา

7. แนวทางการสร้างมาตรฐานกลาง

8. การสร้างมาตรฐานพื้นที่

9. แนวทางการสร้างมาตรฐานพื้นที่

10. Workshop 3 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานพื้นที่ พร้อมกรณีศึกษา

11. กรณีศึกษาตัวอย่างของแบบฟอร์มมาตรฐาน 5ส

12. ถาม-ตอบ ประเด็นในกิจกรรมส่งเสริม 5ส

รูปแบบการเรียนรู้

• การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่มตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ