การเขียนหนังสือลงโทษทางวินัย

รายละเอียด การเขียนหนังสือลงโทษทางวินัย

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการลงโทษทางวินัยต่างๆ เช่น การตักเตือน การพักงาน การเลิกจ้างฯ ลฯ จะต้องทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามกฏหมาย ไม่เช่นนั้นทางกฏหมายจะเป็นโฆษะใช้บังคับไม่ได้ ซึ่งพบว่ามีหลายองค์กร เวลามีปัญหาแล้วต้องดำเนินการที่ศาลแรงงาน ศาลวินิจฉัยว่าการลงโทษไม่ถูกต้อง หรือข้ามขั้นตอน (เสมือนไม่เคยลงโทษพนักงานมาก่อนเลย) แล้วมาเลิกจ้างพนักงาน ทำให้กลายเป็นต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 21 ต.ค. 2020 13:00 - 16:00 น. โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อ.รุ่งนิกร สุมงคล
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ปูเป้
  • เบอร์มือถือ: 063 370-7700
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: marketing@easternhrclub.com
  • เว็บไซต์: http://easternhrclub.com/
  • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ