ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และก็มีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของ กองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม

2.เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

เนื้อหาการบรรยาย

o ภารกิจหลักของประกันสังคม

o กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) 2558

o พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537

o หน้าที่หลักของประกันสังคม

o ประเภทผู้ประกันตน

o กองทุนประกันสังคม

o สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

o กองทุนเงินทดแทน

o เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน

o ถาม-ตอบ

รูปแบบการเรียนรู้

• การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60% , กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2010-0187
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 177
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน / หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: ความรู้เบื้องต้นประกันสังคม,ประกันสังคม,สิทธิประโยชน์ประกันสังคม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
 • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
 • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha