อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
IDT04: Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ)

IDT04: Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

- กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

 • Empathy – การทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
 • Define – การตั้งโจทย์
 • Ideate – การระดมสมอง
 • Prototype – การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ
 • Test – การทดสอบการยอมรับของลูกค้า


    เพื่อให้ผุ้เรียนได้ เรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ ผ่านการลงมือทำ เช่น การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง, การตั้งโจทย์ และการระดมสมอง, การสร้างต้นแบบของนวัตกรรม และการทดสอบการยอมรับของลูกค้า


ข้อมูลอื่นๆ
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 18 พ.ย. 2020 - พฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิม 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.
 • ชื่อผู้ติดต่อ: ฉันทิสา วงศ์วาร
 • เบอร์มือถือ: 083 099-0328
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-470-9643
 • อีเมลล์: steco.edu@mail.kmutt.ac.th
 • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
 • Line Id: @334oxeyk

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ