อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563)

ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline) :  

1.  ทำไมจึงต้องจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

2.  ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

3.  เอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติ อนุสัญญา ปฏิญญาภาคี ปฏิญญาไตรภาคี ปฏิญญาสากล หลักปฏิบัติ และมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

4.  ความแตกต่างของ มรท. 8001: 2563 กับฉบับก่อนหน้า

5.  ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามประกาศข้อกำหนด มรท. 8001: 2563     

      ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป   

      ข้อ 4.2 ระบบการจัดการ   

      ข้อ 4.3 การใช้แรงงานบังคับ   

      ข้อ 4.4 ค่าตอบแทนการทำงาน    

      ข้อ 4.5 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก  

      ข้อ 4.6 วันหยุดและวันลา 

      ข้อ 4.7 การเลือกปฏิบัติ    

      ข้อ 4.8 วินัยและการลงโทษ 

      ข้อ 4.9 การล่วงเกินทางเพศ และการใช้ความรุนแรง 

      ข้อ 4.10 การใช้แรงงานเด็ก 

       ข้อ 4.11 การใช้แรงงานหญิง   

       ข้อ 4.12 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

       ข้อ 4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

       ข้อ 4.14 สวัสดิการแรงงาน

6.  แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทยของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยตรวจประเมิน

7. ข้อควรพิจารณาเมื่อต้องเตรียมรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย                  


 ————————————————


วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME  ผู้จัดการฝ่าย HR  ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ กรรมการตรวจประเมิน 


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน(มรท.8001: 2563) ทะเบียนเลขที่ C-TLS-118

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (HR) และบุคลากร 


ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


 


ข้อมูลอื่นๆสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 28 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.co.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ