อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
หลักสูตร ““เทคนิคการสอบปากคำ สอบสวนทางวินัย สอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์”

หลักสูตร ““เทคนิคการสอบปากคำ สอบสวนทางวินัย สอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์”

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

    วินัยขององค์กร เปรียบเสมือนมาตรฐานของคนดีที่องค์กรปรารถนาให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้สังคมภายในองค์กรนั้นดำรงอยู่อย่างมีความสุข และมีความยุติธรรม เมื่อมีเหตุที่สมาชิกในองค์กรถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ที่อาจคาดหมายได้ว่ามีสมาชิกในองค์กรกระทำผิดวินัย โดยทั่วไปแล้วหากมีกรณีที่อาจเข้าข่ายการทำผิดวินัยร้ายแรง หรือพฤติการณ์ที่ยังไม่มีความแน่ชัดว่าการกระทำดังกล่าวนั้น ผู้ใดกระทำความผิด หรือกระทำความผิดในเรื่องใด การสอบสวนหาข้อเท็จจริง เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้สมาชิกในองค์กรนั้น ๆ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม องค์กรจึงควรมีกระบวนการสอบสวนทางวินัยที่ยุติธรรม รวดเร็ว ปราศจากอคติ และสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสมกับความผิดนั้น หรือไม่ให้เกิดการลงโทษผิด

    เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อพนักงาน และมั่นใจว่า “จะไม่มีพนักงานคนใดถูกลงโทษทางวินัย โดยปราศจากการตรวจสอบหรือรับฟังพยานหลักฐานที่เหมาะสมและเป็นธรรม” จึงควรมีการกำหนดมาตรการทางวินัย ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือตัวแทนขององค์กรควรมีความรู้และเทคนิคเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร


เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายของกระบวนการสอบสวนทางวินัย องค์กรทำไมถึงจำเป็นต้องมีกระบวนการนี้

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางวินัย และการลงโทษพนักงาน

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

4. การออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อกระบวนการสอบสวนทางวินัย

5. การแจ้งข้อกล่าวหา การกำหนดประเด็น

6. เทคนิคการสอบสวน และการบันทึกการสอบสวน

7. การพักงานระหว่างสอบสวน

8. การสรุปข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัย

9. การสอบสวนทางวินัย แตกต่างกับ การสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์อย่างไร


โปรโมชั่น

เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900/ท่าน (ราคาปกติ 3,900บาท)

......................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: โชเซ่น เดอะ เบสท์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ